UUTINEN 2.3.2022

Miten mielenterveys voitaisiin huomioida työterveysyhteistyössä nykyistä paremmin? Miten yhteistyötä voisi sujuvoittaa? Näitä kysymyksiä kokoontui pohtimaan joukko työpaikkojen ja työterveyshuoltojen edustajia sekä työelämävaikuttajia viime lokakuussa. Työpajan tuloksena syntyi yhteensä 140 ideaa.

– Analysoimme työpajan pienryhmäkeskustelujen materiaalin ja teemoittelimme sen työterveysyhteistyötä edistäviin, mielenterveyttä tukeviin osa-alueisiin, Työterveyslaitoksen tutkija Mari-Anne Wallius sanoo. Analyysi tehtiin yhdessä toisen hankkeen toteuttajan, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.

Keskeisiksi osa-alueiksi nousivat 

  • toiminnan suunnittelu
  • yhteistyö ja vuorovaikutus ja
  • roolit ja vastuut.

Erityisesti mielenterveyttä tukeviksi asioiksi nousivat myös

  • matalan kynnyksen työkykykeskustelut,
  • esihenkilöiden tukeminen ja
  • voimavarojen vahvistaminen.

Klikkaamalla kuvaa saat näkyviin, mitä ideoita ja keinoja eri osa-alueisiin kuuluu.

Sujuvan, mielenterveyttä tukevan työterveysyhteistyön osa-alueet

Lue kuvan tekstivastine (pdf)

– Kuvan tarkoitus on auttaa nopeasti hahmottamaan keskeiset asiat työterveysyhteistyössä liittyen mielenterveyden tukeen. Mitkä näistä jo sujuvat ja missä on kehitettävää? Toivon mukaan kuva antaa myös ideoita kehittää yhteistyötä eteenpäin, Mari-Anne Wallius sanoo.

Nopeita ratkaisuja on harvoin tarjolla. Hyvä työterveysyhteistyö pohjautuu luottamukseen, jonka rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Käytännössä yhteistyö on jatkuvaa kehittämistä ja seurantaa, joista molemmat vaativat vuoropuhelua ja aikaa.

Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön -hanke kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämään Työelämän mielenterveysohjelmaan. Työterveysyhteistyön toimintamalli julkaistaan syksyllä 2022.

Lue myös

Uutinen 22.11.2021: Työterveysyhteistyön toimintamalli tuo konkretiaa mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla

Tietoa Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön -hankkeesta