Työterveyslaitos ja MIELI Suomen Mielenterveys ry rakentavat mielenterveyden tueksi työterveysyhteistyön mallin vuosina 2021-2022. Malli henkistä työkykyä ja mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön luodaan yhdessä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa.

Mallia hyödyntäen on mahdollista:

  • arvioida työkyvyn tuen tarve ja työympäristön riskit ja voimavarat
  • asettaa tilanteen vaatimat kehittämistavoitteet ja määrittää palvelutarpeet
  • valita eri tilanteissa tarvittavat työkykyä tukevat ja työympäristöön vaikuttavat toimenpiteet
  • sopia eri toimijoiden vastuista ja toimenpiteiden ja kokonaisprosessin koordinoinnista
  • toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
  • huolehtia toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannasta ja arvioinnista.

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat pitkät sairauspoissaolot ovat nousseet 43 prosenttia vuosien 2016–2019 välillä. Kasvu on ollut jyrkintä nuorilla ja naisilla (Kela 2019). Lisäksi mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on kasvanut 29 prosenttia vuosien 2014–2019 välillä (ETK 2019).

Työpaikan työkykyjohtamisella on suuri merkitys työntekijöiden henkisen työkyvyn tukemisessa ja psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Työterveyshuolto on tässä työssä tärkeä kumppani.

Työterveysyhteistyön toimintamalli kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämään Työelämän mielenterveysohjelmaan.