Henkilö kirjoittaa muistilappuihin seinällä.

Aluehankkeet luovat uusia toimintamalleja työpaikoille

Työ2030-aluehankkeiden tarkoituksena on edistää työelämän kehittämistä alueiden yrityksissä ja organisaatioissa sekä luoda laajemmin levitettävissä oleva kehittämismalli alueellisen työelämän kehittämisen tueksi.

Aluehankkeet ovat ELY-keskusten koordinoimia kehittämishankkeita, joissa:

  • Kokeillaan erilaisia ja uudenlaisia tapoja edistää työelämän kehittämistä alueiden työpaikoilla.
  • Vahvistetaan alueellista työelämän kehittämisosaamista sekä tuetaan työelämätoimijoiden välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista.
  • Hyödynnetään digitalisaatiota työpaikkojen tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseksi.
  • Testataan erilaisia toimintamalleja, joissa työelämävalmentaja tarjoaa käytännön tukea työelämän kehittämiseen alueen työpaikoilla mm. valmentamalla ja aktivoimalla työelämän kehittämistä sekä verkostoimalla alueen eri työelämätoimijoita.

ELY-keskusten koordinoimat hankkeet tekevät yhteistyötä muiden samoja aiheita käsittelevien hankkeiden ja tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi alueen yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä viranomaiset.

Vuonna 2020 hankehakuja järjestettiin yksi ja aluepilotteja käynnistettiin kolme:
 
Keväällä 2021 käynnistettiin seitsemän aluehanketta:
 
 
Lue lisää kevään 2021 aluehankehausta tästä.
 
Käynnistettyjen aluepilottien kokemusten pohjalta luodaan alueellisen työelämän kehittämismalli, joka on levitettävissä vuosina 2022–2023 pysyväksi toimintamalliksi. Tavoitteena on edistää aluehankkeiden verkottumista ja vertaisoppimista sekä tarvittaessa käynnistää ja edelleen kehittää alueverkostoja.