Työelämän monimuotoisuudella tuloksiin on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja alueen jatkuvan oppimisen verkostotiimien aluehanke, jonka tavoitteena on erityisesti työelämän monimuotoisuuden tukeminen ja johtaminen työpaikoilla.

Hankkeella edistetään myös työnantajien ja yrittäjien valmiuksia rekrytoida maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä lisätä työpaikoilla monimuotoista organisaatiokulttuuria.

Hankkeen tavoitteena on tiivistää alueen yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoimissa toimialakartoituksissa vuosina 2020-2021 haastatellut yritykset ovat korostaneet verkostojen ja oppilaitosyhteistyön tärkeyttä sekä toivoneet niiden monipuolista lisäämistä ja kehittämistä.

Hankkeen tuloksena syntyy malleja, joilla voidaan parantaa työelämän kehittämisen, tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin ekosysteemin toimintaa. Malleissa hyödynnetään digitalisuutta ja datatalouden tarjoamia työkaluja.

Hankkeen kesto: 1.8.2021-31.12.2022

Mitä tehdään?

  • Lisätään työyhteisöjen tietoisuutta monimuotoisuuden hyödyistä tarjoamalla työnantajille ja työpaikoille koulutusta, webinaareja ja opasmateriaalia.
  • Edistetään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä kokeilemalla uusia yhteistyömuotoja, tekemällä yhteistyötä näkyvämmäksi ja tarjoamalla yrityksille konkreettista apua kansainvälisten opiskelijoiden työharjoittelun toteutukseen sekä työllistymiseen.
  • Pienten yritysten verkostoitumista edistetään erilaisin verkostoitumistapahtumin.
  • Alueen yritys- ja osaamispalvelujen saatavuutta sekä näkyvyyttä edistetään viestinnällisin menetelmin. ELY-keskuksen kehittämispalvelujen roolia tarkastellaan työelämävalmennuksen ja monimuotoisuusosaamisen toteuttamisvaihtoehtona.
  • Hankkeen aikana käynnistetään keskustelu työelämävalmennuksen vakinaistamisesta osaksi alueen työelämän monimuotoista kehittämistä.

Rahoitus

Kokonaisrahoitus 149 500 €. Hanke on Työterveyslaitoksen rahoittama.

Lisätietoja

Tarja Kähärä, projektipäällikkö
p. 0295 029 248
tarja.kahara@ely-keskus.fi

Tea Munne
yksikön päällikkö
p. 0295 024 075
tea.munne@ely-keskus.fi