Poweria työelämään -aluehankkeessa autetaan työpaikkoja ottamaan käyttöön ja hyödyntämään digitalisaation tuomat mahdollisuudet työhyvinvointia ja kilpailukykyä vahvistavalla tavalla.

Hankkeen ytimessä on Pirkanmaan Osaamisverkosto eli Pover-verkosto, jossa on mukana laaja joukko työelämätoimijoita. Hankkeessa kehitetään ja lisätään uudella tavalla verkoston työelämäosaamista, yhteistyötä ja vaikuttavuutta, tavoitteena saada konkreettisia hyötyjä pirkanmaalaisille työpaikoille. Keskiössä on digitaalisuuden ja digitalisaation kytkeytyminen työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Mitä tehdään?

Hanke on rakennettu neljän työpaketin ympärille:

  • Työpaketti 1 sisältää yrityksille suunnattua viestintää digitalisaatioon, digiosaamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyen.
  • Työpaketti 2 koostuu erilaisista verkostotyöpajoista, kuten digiosaamiseen ja digitalisointiin liittyvistä tuotekehitys- ja palvelumuotoilutyöpajoista.
  • Työpaketti 3 nivoutuu yritysten digitalisaatioon, digiosaamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien asiantuntijaselvitysten ympärille.
  • Työpaketti 4 sisältää Pover-verkoston jäsenistölle hankitun työelämävalmentaja-koulutusohjelman.

Lisätietoja

Sanna Kulmala
Jatkuvan oppimisen koordinaattori
sanna.kulmala@ely-keskus.fi 
puh. 0295 036 039
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)