Nainen kirjoittaa kannettavalla tietokoneella.

Etelä-Savossa tuetaan koronasta selviytymistä

Etelä-Savon aluepilotin tavoitteena on kehittää alueen työelämäverkoston toimintaa vastaamaan tämän päivän tarpeita sekä luoda entistä näkyvämpi ja kattavampi toimintamalli työelämän kehittämiseen.
 
Hankkeella halutaan tavoittaa etenkin alueen pienempiä yrityksiä, joissa ei välttämättä löydy aina aikaa työelämän laadulliseen kehittämiseen. 
 
Etelä-Savon aluepilotissa keskitytään erityisesti korona-ajasta selviämiseen. Painotus on uusissa työtavoissa, jotka tukevat maakunnan pienten yritysten nousua ja kasvua sekä yritysten pitämistä alueella. Tämä vaatii luottamuksen lisäämistä niin tulevaisuuteen, liiketoiminnan mahdollisuuksiin kuin työhyvinvointia ja työntekoa tukeviin järjestelyihin. 
 
Työsuojelun näkökulmasta tarkoituksena on nostaa esiin yhteistoiminnallisia menetelmiä, joilla voidaan tukea henkilöstön aloitteellisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja ketterää uuden oppimista. Erityisesti halutaan lisätä sellaista osaamista, jolla voidaan tukea työhyvinvointia työuran alku- ja loppupäässä työelämän laatua kehittämällä.

Mitä tehdään?

  • Palkataan työelämävalmentaja, joka tukee yrityksiä korona-ajasta selviytymisessä ja innostaa erityisesti PK-yrityksiä käynnistämään omia kehittämishankkeitaan. Työelämävalmentajan toimintatapa on tarkoitus vakiinnuttaa alueella.
  • Luodaan erikokokoisten yritysten käyttöön Survival Kit -selviytymispakkaus, jonka avulla tarjotaan keinoja liiketoiminnan ja tuottavuuden edistämiseen työelämän laatu sekä työhyvinvointi huomioiden.
  • Rakennetaan yrityksille palvelutarjotin, jossa huomioidaan muun muassa jatkuva oppiminen, työn murros sekä ketterä liiketoiminnan ja osaamisen uudistaminen. Voidaan esimerkiksi järjestää workathloneja tai kokeilla luovien työmenetelmien jelppipalvelua.
  • Vahvistetaan ja kehitetään maakunnan työelämäverkostoa muun muassa yhteisillä tapahtumilla, yhteistoimintaa uudistamalla sekä vahvistamalla olemassa olevaa Hyvä työelämä Etelä-Savossa -verkoston toimintaa ja viestintää. 

Rahoitus

Myönnetty rahoitus: 83 000 e.

Lisätietoja: 

Tuija Toivakainen
Johtava asiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus, YO-yksikkö
0295 024 220