Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa monimuotoisiin työyhteisöihin kohdistuvan hankkeen, jonka tavoitteena on tukea ELY-keskusalueella toimivien pk-yritysten valmiuksia toimia työnantajana kansainväliselle työvoimalle. Samalla kehitetään kansainvälisen työvoiman valmiuksia toimia työntekijänä ja vahvistetaan monimuotoisen työyhteisön työhyvinvointia.

Vahvistamalla kansainvälisten työyhteisöjen jäsenten työhyvinvointia edistetään yritysten tuottavuutta ja suorituskykyä. Hyvinvoinnin lisäämisellä ennaltaehkäistään terveydellisiä ongelmia ja tarpeettomia työpaikan vaihtamisia. Lisäksi voidaan ennaltaehkäistä työtapaturmia ja työsuojelun puuttumisen tarpeita.

Hankkeen pidemmän aikavälin tavoitteena on rohkaista työnantajia palkkaamaan kansainvälistä työvoimaa sekä hankkimaan kansainvälisiä opiskelijoita harjoittelijoiksi sekä parantaa maanlaajuisesti kansainvälisen työvoiman työhyvinvointia. Hanke osaltaan vaikuttaa myös kansainvälisen työvoiman työllisyysasteeseen ja edesauttaa yritysten kasvua.

Mitä tehdään?

Pk-yritysten ja kansainvälisen työvoiman osaamista vahvistetaan kansainvälisen työelämävalmentaja-palvelun avulla.

Hankkeessa syntyy työhyvinvointi- ja työelämävalmentajakonsepti ja -valmennuspaketti. Konsepti on kopioitavissa maanlaajuiseksi ja tuloksia voidaan hyödyntää kaikkialla Suomessa.

Hankkeeseen palkataan kokoaikainen työelämävalmentaja, joka toimii myös hankkeen projektipäällikkönä ja toiminta aloitetaan syyskuussa 2021.

Lisätietoja

Hanna Auronen
Työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö
hanna.auronen@ely-keskus.fi 
puh. 0295 028 539