Kolme ihmistä tekee muistiinpanoja palaverissa.

Hakuilmoitus


Oikea aika kehittää työelämää on NYT

Kevään 2021 aluehankkeiden rahoitushaku on auki. Hakemus on jätettävä 10.5.2021 mennessä.

Aluehankkeet ovat yhden tai useamman ELY-keskuksen kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on kokeilla erilaisia tapoja edistää työelämän kehittämistä alueiden työpaikoilla sekä vahvistaa alueellista työelämän kehittämisosaamista ja alueen työelämätoimijoiden yhteistyötä. 

Aluehankkeissa hyödynnetään digitalisaatiota tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseksi. Hankkeissa toivotaan hyödynnettävän myös osa-aikaisen työelämävalmentajan toimintamallia.

Aluehankkeiden pohjalta TYÖ2030-ohjelmassa on tarkoitus luoda laajemmin levitettävissä oleva kehittämismalli alueellisen työelämän kehittämisen tueksi. 

Hakuaika

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti ja hakijan edustajan sähköisellä allekirjoituksella varustettuna 10.5.2021 klo 16.00 mennessä tyoterveys@ttl.fi.

Lisätietoja

Tarkempaa tietoa rahoituksesta, hakukriteereistä ja hakemuksen tekemisestä löytyy täältä.

Lisätietoja työelämävalmentajan toimintamallista löytyy täältä.

Yhteyshenkilöt:

Vanhempi konsultti Anna Tienhaara, anna.tienhaara@ttl.fi, puhelin 043 824 2337

Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, tuomo.alasoini@ttl.fi, puh. 050 564 6140

Vastaava lakimies, projektipäällikkö Aija Kuurne, aija.kuurne@ttl.fi, +35843 825 6346