Nainen osallistuu etäkokoukseen kannettavalla tietokoneella.

Savo-Karjalassa panostetaan ylimaakunnalliseen verkostoitumiseen

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten yhteisen aluepilotin tavoitteena on syventää kahden maakunnan toimijoiden välistä yhteistyötä; maakunnat voivat oppia toisiltaan, levittää hyviä käytäntöjä ja kehittää yhdessä uusia toimintatapoja. 
 
Aluepilotin keskeisenä tehtävänä onkin alueellisten työelämäverkostojen toiminnan vahvistaminen. Työelämäverkostojen tehtävänä on tavoittaa alueen yrityksiä ja organisaatioita työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämistyössä.
 
Hankkeessa luotava alueellisen työelämän kehittämisen malli täydentää molemmissa ELY-keskuksissa jo kehitettävää jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmää, jonka painopiste on erityisesti yritysten osaamistarpeisiin vastaamisessa sekä osaamisen kehittämisessä. 
 
Yritystasolla tavoitteena on osallistaa ja motivoida työntekijöitä työn ja työnhyvinvoinnin kehittämiseen tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Yrityspohjaisen kehittämistoiminnan kautta kootaan ehdotus mittareista, joilla saadaan tarkempaa tietoa tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämistyön tuloksista. 

Mitä tehdään?

  • Toteutetaan ylimaakunnallisia oppimispajoja, joihin osallistuvat muun muassa alueverkostojen toimijat ja yritysten edustajat. Mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi teknologian, digitalisaation ja tekoälyn vaikutukset, jatkuva oppiminen ja strateginen työhyvinvoinnin johtaminen.
  • Kokeillaan ja kehitetään työelämävalmentajan toimintamallia sekä selvitetään, miten mallia voidaan jatkossa toteuttaa osana ELY-keskusten omaa toimintaa. Työelämävalmentaja toimii yrityskohtaisen yhteistoiminnallisen kehittämisen käynnistäjänä  ja auttaa yrityksiä hahmottamaan niiden kehityskohteita.
  • Haetaan yrityksiä, joille laaditaan yrityskohtainen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma ja käynnistetään toiminta noin kymmenessä yrityksessä. Tavoitteena on luoda yhdessä yritysten kanssa mittarit, joilla saadaan tarkempaa tietoa kehittämistyön tuloksista.
  • Toteutetaan workathlon-ratkaisuklinikat molemmissa maakunnissa sekä kehitetään mallia edelleen. Tavoitteena on verkostoituminen sekä yhteistyön lisääminen yritysten ja eri toimialojen kesken.

Rahoitus

Myönnetty rahoitus: 100 000 e

Lisätietoja: 

Lisätietoja:
Kirsti Paajanen
Ylitarkastaja
Pohjois-Savon ELY-keskus
kirsti.paajanen@ely-keskus.fi
0295 026 084