Hämeen aluehankkeen tavoitteena on tukea työelämän monimuotoisuutta ja työhyvinvointia. Hankkeen ytimenä on lisätä alueella ymmärrystä monimuotoisuuden johtamisesta, ikäjohtamisesta kuin monikulttuurisuudesta. Hankkeen toimenpiteissä työhyvinvoinnin kehittäminen ja työyhteisön moninaisuus nähdään tuloksellisuuteen sekä työvoiman saatavuuteen positiivisesti vaikuttavina tekijöinä. Hanke kannustaa alueen työnantajia työyhteisöjen moninaistamiseen.

Monimuotoisuuden tunnistaminen ja tukeminen työpaikoilla sekä rekrytointitilanteissa on tärkeä tulevaisuuden elinkeinoelämän menestystekijä ja erityisen tärkeä osa korkeamman työllisyysastetavoitteen saavuttamista. Hankkeen avulla nostetaan maakunnalliseen sekä valtakunnalliseen keskusteluun työelämän monimuotoisuuden näkökohtia, erityisesti monimuotoisuuden tuloksellinen johtamisen käytäntöjä sekä ikäjohtamisen ja monikulttuurisuuden näkökulmia.

Mitä tehdään?

  • Hankkeessa työskentelee työelämävalmentaja, jonka tehtävänä on valmentaa alueellisia toimijoita moninaisuusosaamisessa. Hankkeen aikana tunnistetut hyvät käytännöt sekä monimuotoisuuden teemat jäävät elämään toimijoiden keskuudessa.
  • Työelämävalmentaja tekee yhteistyötä myös Hämeen TE-toimiston Työkyky-pilottihankkeen (Työdiili) ja henkilöstön kanssa. Hankkeella on lisäksi vahva kytkentä ELYn kehittämispalveluihin (kehpa) sekä alueen työvoiman saatavuuden ennakointiin.
  • Oppilaitosyhteistyössä olennaista on yhteistyö työyhteisövalmennusohjelmissa.
  • Lisäksi alueella toimivat kehittämisyhtiöt ja yrityspalveluja TE-toimiston ja ELYn ohella tarjoavat tahot ovat hankkeen kumppanuuksissa tiiviisti mukana.

Lisätietoa

Anita Salonen
Työvoimapalveluasiantuntija
Hämeen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 29, 15141 Lahti
(käyntiosoite: Kirkkokatu 12)
tel. 029 502 5097
anita.salonen@ely-keskus.fi