Työelämän laatu diginä tutuksi Pohjois-Suomessa -hanke on Kainuun ELY-keskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhdessä vetämä hanke, ja sen tavoitteena on tukea ja edistää yrityksiä ymmärtämään työelämän laadun kehittämisen merkitystä erityisesti toimintaympäristön muutosten, digitaalisuuden sekä sen tuomien toimintatapojen muutostarpeiden näkökulmista.

Mitä tehdään?

  • Hankkeessa toteutetaan työelämän laadun kehittämisen viestinnällinen sarja digimuodossa. Tavoitteena on levittää tietoa siitä, mitä työelämän laadulla tarkoitetaan, miten työelämän laatua voidaan yrityksissä ja organisaatioissa kehittää ja mitä hyötyjä työelämän laadun parantamisella voidaan saavuttaa
  • Hankkeen aikana organisoidaan käynnissä oleville työelämän laatu -hankkeille keskustelufoorumi, jossa kerätään hyväksi todetut käytännöt yhteen ja sovitaan mahdollisista hankkeiden yhteisistä toimenpiteistä, joilla voidaan edistää työelämän laadun kehittämistä alueiden yrityksissä.
  • Lisäksi hankkeessa vahvistetaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritysasiantuntijoiden osaamista työelämän laadun kehittämisestä, lisätään tietoutta siihen tarjolla olevista palveluista ja työkaluista ja pilotoidaan työelämän laadun asiantuntija -toimintamallia.

Lisätietoja

Kristi Loukusa
Projektipäällikkö | Työelämän laatu diginä tutuksi Pohjois-Suomessa

kristi.loukusa@ely-keskus.fi
+358 503967454