Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten yhteisen aluepilotin tavoitteena on verkostotasolla syventää kahden maakunnan työelämätoimijoiden välistä yhteistyötä. Maakunnat voivat oppia toisiltaan, kehittää yhdessä uusia toimintatapoja ja järjestää tilaisuuksia, joissa voidaan jakaa hyviä käytäntöjä yli maakuntarajojen.

Työelämäverkostojen tehtävänä on tavoittaa alueen yrityksiä ja organisaatioita työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämistyössä. Yritystasolla tavoitteena on osallistaa ja motivoida yrityksiä ja työntekijöitä työn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Yrityspohjaisen kehittämistoiminnan kautta kootaan ehdotus mittareista, joilla saadaan tarkempaa tietoa tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämistyön tuloksista.

Mitä tehdään?

  • Toteutetaan ylimaakunnallisia webinaareja ja oppimispajoja, joihin osallistuvat muun muassa alueverkostojen toimijat ja yritysten edustajat. Teemoja voivat olla esimerkiksi tulevaisuuden työelämä, nuorten johtaminen ja osallisuus, kansainvälisyys ja työyhteisön moninaisuus sekä työnantajakuvan vahvistaminen.
  • Kokeillaan ja kehitetään työelämävalmentajan toimintamallia ja selvitetään, miten mallia erilaisine työkaluineen voidaan toteuttaa osana ELY-keskusten omaa toimintaa sekä toisaalta toimijaverkoston avulla. Työelämävalmentaja toimii yrityskohtaisen yhteistoiminnallisen kehittämisen käynnistäjänä ja auttaa yrityksiä hahmottamaan niiden kehityskohteita.
  • Haetaan yrityksiä, joille laaditaan yrityskohtainen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma ja käynnistetään toiminta noin kymmenessä yrityksessä.
  • Toteutetaan workathlon-ratkaisuklinikoita molemmissa maakunnissa sekä kehitetään mallia edelleen. Tavoitteena on verkostoituminen sekä yhteistyön lisääminen eri yritysten, alueiden ja toimialojen kesken.

Lisätietoja

Anu Antikainen
Työelämäkoordinaattori, Yrittäjyys ja osaaminen -yksikkö
anu.antikainen@ely-keskus.fi
p. 0295 043 656, vaihde 0295 026 500