Hankkeen tavoitteena on edistää maakunnan pk-yritysten työhyvinvointia ja kilpailukykyä vahvistamalla alueella toimivaa työelämän kehittämisen palveluverkostoa. Verkoston kehittäjätoimijoiden yhteistyötä pyritään lisäämään ja palveluntarjontaa monipuolistamaan.

Hankkeella aktivoidaan ja tuetaan pk-yrityksiä työelämän muutoksien tunnistamisessa ja siitä johtuvien kehittämistoimien käynnistämisessä yritysten omin sisäisin toimin ja ulkoisia palveluita muutoksessa hyödyntäen. Hankkeen aikana selvitetään mahdollisuudet ja tarpeet alueellisen työelämäneuvojan toiminnalle jatkossa.

Mitä tehdään?

  • Konkreettisia toimia ovat palvelutoimijoiden yhteistyöfoorumin käynnistäminen, työelämäosaamisen palvelutarjonnan kokoaminen, sisällöllinen kehittäminen ja tunnettuuden lisääminen pk-yrityksissä.
  • Pk-yrityksiä aktivoidaan työelämän kehittämiseen mm. haastatteluiden, webinaarien työpajojen ja pilottiyrityksissä tapahtuvan neuvonnan muodossa.
  • Toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille tarjotaan palveluohjausta.

Hankkeen toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä mm. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauppakamarin, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn kanssa.

Hankkeeseen nimitetään puolipäivätoiminen työelämävalmentaja ajalle 1.9.2021-31.7.2022.

Lisätietoja

Kari Välimäki, kehittämispäällikkö
Keski-Suomen ELY-keskus/Etelä-Pohjanmaa
puh. 0295 027 642
kari.valimaki@ely-keskus.fi