Käyttötarkoitus: Hanki valmiuksia ja varmuutta johtaa mielenterveyttä tukien.   

Kenelle: Esihenkilöt, myös HR ja johtajat   

Kesto: 2 x 2 tunnin verkkovalmennus, verkkomateriaali tarpeen mukaan 

Esihenkilöillä on suuri merkitys mielenterveyttä tukevan työyhteisön rakentamisessa ja oikea-aikaisessa ongelmiin tarttumisessa osana arjen työkykyjohtamista. Hyvän mielen työpaikka -valmennus antaa esihenkilölle tähän varmuutta ja valmiuksia.

Valmennus perustuu Hyvän mielen työpaikka -aineistoon. Aineistoa voi käyttää osana työpaikan sisäistä esihenkilökoulutusta tai perehdytystä ilman valmennustakin.

Siirry Hyvän mielen työpaikka -aineistoon

Esihenkilövalmennukset

Kahdessa kaksituntisessa verkkotyöpajassa on mahdollisuus keskustella valmentajan johdolla mielenterveyden tukemisen keinoista osana esihenkilön työtä. Valmennus antaa tukea aineiston teemojen hyödyntämiseen käytännössä. 

Valmennuksen käytyään esihenkilöt osaavat:

 • johtaa työyhteisöään mielenterveyttä tukien
 • lisätä työntekijöiden voimavaroja
 • tunnistaa mielenterveyden riskejä
 • ottaa työkykyongelman puheeksi ja
 • tukea oireilevia työntekijöitä.

Lisäksi tavoitteena on, että työpaikoilla tunnetaan olemassa olevat toimintamallit ja että ne tukevat esihenkilön työtä. Valmennuksessa käsitellään myös esihenkilöiden omaa jaksamista ja tukiverkostoa.

Valmennus sopii esihenkilöille, henkilöstöasiantuntijoille ja työsuojelutoimijoille.

Valmennuksen sisältö:

Ennakkotehtävä: Perehdy Hyvän mielen työpaikka –aineistoon

Työpaja 1 - Hyvä arki ja voimavarat

 • Hyvä arkijohtaminen vahvistaa mielenterveyttä
 • Työntekijöiden voimavarojen vahvistaminen
 • Tunnista kuormitustekijät ja voimavarat
 • Stressi ja palautuminen tasapainoon
 • Tunnista puheeksi ottamisen paikat

Välitehtävä: Mielenterveyteen ja työkykyyn liittyviä tilanteita työssäsi

Työpaja 2 - Eväitä tukitoimiin

 • Työn muokkauksen keinoja
 • Muokkauksen keinojen soveltaminen omalla työpaikallani
 • Koko työyhteisön näkökulma työn muokkaukseen
 • Työhön paluun tukeminen
 • Esihenkilön oma hyvinvointi ja tukiverkosto.

Kesto: 2h + 2h verkkotyöpajat + tehtäviä
Paikka: valmennus järjestetään verkkovälitteisesti
Valmentajat: Elisa Valtanen ja Liisa Puskala
Hinta: osallistujalle maksuton

Valmennuksiin ilmoittaudutaan Työterveyslaitoksen koulutuskalenterin kautta. 

Katso ajankohdat ja ilmoittaudu valmennukseen

Työpohja hyvän mielen keskusteluihin

Kysymyslistan avulla voit kartoittaa ja kehittää mielen työkykyä tukevia käytäntöjä työpaikalla. 

Työpohja keskusteluihin