Inhimillinen työelämä tarkoittaa hyvinvoivia työntekijöitä ja parempia tuloksia

Ihminen työkalupakin kanssa.

Inhimillinen työkulttuuri huomioi mielenterveyttä vahvistavat tekijät

 Työpaikoilla voidaan paitsi edistää työkykyä ja ehkäistä ongelmien syntymistä, myös puuttua ongelmiin ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. Mielenterveyden työkalupakki tarjoaa tähän kättä pidempää.  

Lue artikkeli

Hyvä johtaminen on arjen tekoja

Miten mielenterveys huomioidaan johtamisessa?

Asiantuntija vastaa

Hyvinvointi kuuluu strategiaan

Hyvä mielenterveys on menestystekijä. 

Katso strategiavinkit