Työterveyslaitos julkaisee kaksi uutta maksutonta työkalua työkyvyn ja palautumisen tueksi sote-alalla. Työkykyjohtamisen tilannekuva -kysely ja Sote-alan palautumislaskuri auttavat arvioimaan nykytilanteen omassa työpaikassa tai yksikössä ja suuntaamaan kehittämisen oikeisiin asioihin. 

TIEDOTE 10.4.2024

Sote-alalla jo pidempään jatkunut kuormittava tilanne liittyy erityisesti sote-muutokseen, työvoimapulaan sekä koronapandemian aiheuttamaan töiden ruuhkautumiseen. Työterveyslaitoksen nyt julkaisemat kaksi uutta työkalua on tarkoitettu työkykyä tukevan johtamisen ja palautumisen kehittämiseen. Työkykyjohtamisen tilannekuva -kysely ja Sote-alan palautumislaskuri kuuluvat Mielenterveyden työkalupakkiin, joka on maksutta työpaikkojen käytettävissä. 

Selvitä työkykyjohtamisen tilanne ja tunnista kehittämiskohteet

Työkykyjohtaminen sisältää toimenpiteet henkilöstön työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä työn sujuvuuden, työssä onnistumisen ja työssä jatkamisen tukemiseksi.

Työkykyjohtamisen tilannekuva -kyselyn avulla on mahdollista saada käsitys oman työpaikan tai yksikön tilanteesta. Kyselyyn tarvitaan vähintään kymmenen vastausta, joiden pohjalta tilannekuva muodostuu. Vastaajia voivat olla esimerkiksi henkilöstöhallinnon ja työsuojelun toimijat ja esihenkilöt. Kysymyksissä pureudutaan esimerkiksi tiedolla johtamiseen, työkykyjohtamisen toimintamalleihin, yhteistyöhön ja organisaatiokulttuuriin. Työkalusta saa raportin työkykyjohtamisen tilanteesta ja keinoja eri osa-alueiden kehittämiseksi.

– Työkykyjohtaminen on keino pitää osaavasta henkilöstöstä kiinni ja houkutella uutta. Sote-alan muutosten ja kiireen keskelläkin olisi tärkeä pyrkiä tekemään ennakoivia toimia työyhteisötasolla eikä ajautua reagoimaan vain yksilötasolla, vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen Työterveyslaitoksesta sanoo.

Kysely on tarkoitettu suurille ja keskisuurille työpaikoille tai yksiköille. Sote-alan lisäksi se soveltuu myös muille toimialoille. Työkalusta julkaistaan pienille työpaikoille suunnattu versio myöhemmin tänä vuonna.

Sote-alan palautumislaskuri on arviointityökalu yksiköille

Vain reilu kolmannes hyvinvointialueiden työntekijöistä palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta. Mitä kuuluu? -tutkimuksen mukaan erityisen haastavaa palautuminen on nuorille.  
Sote-alan palautumislaskuri auttaa varmistamaan, että sote-alalla toimivan yksikön tai osaston käytännöt tukevat palautumista ja jaksamista työssä. Laskurista saa välittömän palautteen nykytilanteesta ja keinokortit kehittämisen tueksi. Keinot liittyvät esimerkiksi työpäivän aikaiseen palautumiseen, työaikoihin liittyviin vaikutusmahdollisuuksiin, vuorolistojen suunnitteluun ja eettiseen kuormitukseen.

– Ajatus sote-alalle räätälöidystä palautumislaskurista lähti alun perin tarpeesta tukea sote-alla toimivien työkykyä koronapandemian jälkihoidossa, tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta sanoo.

Laskurin kysymyksiin vastaaminen vie noin puoli tuntia. Lisäksi aikaa kannattaa varata palautteeseen tutustumiseen ja keskusteluun henkilöstön kanssa.

– Työntekijät on tärkeää ottaa mukaan palautumista tukevien uusien käytäntöjen  suunnitteluun ja toteutukseen. Hyvätkään ideat ja mallit eivät mene eteenpäin, elleivät ihmiset voi niihin itse vaikuttaa, Härmä sanoo.

Tutustu  

Mielenterveyden työkalupakki -hanke

Lisätiedot

  • Vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos, irmeli.pehkonen@ttl.fi, p. 040 708 3784
  • Tutkimusprofessori Mikko Härmä, Työterveyslaitos, mikko.harma@ttl.fi, p. 040 544 27507