Suomen Työterveyshoitajaliitto on myöntänyt Ruth Säynäjärven tunnustuksen Työelämän mielenterveysohjelmalle.

11.11.2022

Ruth Säynäjärven tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain työterveyshuollon kehittäjälle ja vaikuttajalle, henkilölle tai taholle, joka on merkittävästi panostanut ja toiminut työterveyshuoltoa kehittäen, etenkin työterveyshoitajien ammattikunnan näkökulmasta.

"Suomen Työterveyshoitajaliitto onnittelee Työelämän mielenterveysohjelmaa työelämää tukevasta mielenterveystyöstä, monipuolisista työkaluista ja toimintamalleista, joiden avulla työpaikoilla ja työterveyshuolloissa voidaan yhteistyössä tukea mielenterveyttä. Kannustamme kaikkia työpaikkoja ja työterveyshuollossa toimivia ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita ottamaan käyttöön työelämän mielenterveyden manifestin, mielenterveyden työkalupakin sekä työterveysyhteistyön toimintamallin", perustellaan Työterveyshoitajat.fissä. 

Mielenterveyden tuen painotus työyhteisön ennaltaehkäisevissä toimissa

Työelämän mielenterveysohjelmassa lisätään työpaikkojen valmiutta tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja hallita mielenterveyttä uhkaavia riskejä. Tavoitteena on, että työpaikat panostavat mielenterveyttä tukeviin käytäntöihin, kuten hyvään johtamiseen, työn organisointiin, tiedonkulkuun, osaamisen vahvistamiseen sekä palautteeseen ja arvostukseen.

Ohjelmassa on kehitetty vaikuttavat ja ennaltaehkäisevät mielenterveyden työkalut suomalaisten työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön. Marraskuun puolivälissä julkaistaan ennaltaehkäisevä mielenterveyden tuen toimintamalli työterveysyhteistyöhön.

Ruth Säynäjärven tunnustus: Hankepäällikkö Jaana Vastamäki ja erityisasiantuntija Hanne Mäkitalo ottivat vastaan Työterveyshoitajaliiton myöntämän tunnustuksen perjantaina 11. marraskuuta.

Hankepäällikkö Jaana Vastamäki ja erityisasiantuntija Hanne Mäkitalo ottivat vastaan Työterveyshoitajaliiton myöntämän tunnustuksen perjantaina 11. marraskuuta.

 

"Tämä tunnustus on palkinto hyvästä yhteistyöstä ja kiitos meille kaikille ohjelmatyöhön osallistuneille. Ohjelman työkaluja, työterveysyhteistyön mallia, viestintää ja arviointia on ollut tekemässä laaja asiantuntijajoukko. Tärkeässä roolissa ovat olleet kumppanit ja sidosryhmät, jotka ovat osallistuneet paitsi kehitystyöhön myös vieneet viestiä ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä työpaikoille ja verkostoilleen", toteaa hankepäällikkö Jaana Vastamäki.

Lue myös 

Työterveyshoitajat.fin uutinen: Ruth Säynäjärven tunnustuspalkinto myönnetään Sosiaali- ja terveysministeriön Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelmalle