Johtamisella on ratkaiseva rooli työntekijöiden työhyvinvoinnin ja mielen hyvinvoinnin edistämisessä. Suomalaisissa johtamiskoulutuksissa teemat sivuutetaan silti yllättävän usein.  

BLOGI 7.3.2024

 

Johtaminen vaikuttaa oleellisesti työntekijöiden hyvinvointiin, joten johtotehtävissä toimivilla tulisi olla keinoja ja välineitä työntekijöiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Tarkastelimme osana Mielenterveyden työkalupakki -hanketta Suomen noin kahdeksankymmenen merkittävimmän johtamiskoulutuksen opetussuunnitelmia ja kurssikuvauksia.

Havaitsimme, että mielen hyvinvointi ei juurikaan esiinny käsitteenä opintojen sisällöissä. Kurssikuvauksista löytyi kuitenkin yleisempiä työhyvinvointiin ja mielen hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten vuorovaikutus, organisaatiokulttuuri ja työyhteisön kehittäminen. Ne ovat tärkeitä näkökulmia. Tavoitteena voisi kuitenkin olla mielen hyvinvoinnin tematiikan vahvempi sisällyttäminen johtamiskoulutusohjelmiin ja sitä kautta johtamiseen.

Tämänkaltainen johtamiskoulutusten sisältöjen kehittäminen olisi yksi keino lisätä mielenterveyden tukea työelämässä ja rakentaa työpaikkoja, joissa työntekijöillä on mahdollisuus kukoistaa.  

Mitä teemme asian edistämiseksi?

Tutkimuksessamme kehitämme uudenlaisia ratkaisuja mielen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin teemojen vahvistamiseksi johtamiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa. Yhdessä Keudan, Hyrian, Taitotalon ja Sedun kouluttajien ja opiskelijoiden kanssa työstämme työhyvinvointiin liittyviä aiheita ja viemme ne vahvemmin osaksi johtamiskoulutusten opetusta ja käytäntöjä. Tutkimuksessa toteutamme myös mielen hyvinvointia edistäviä käytännönläheisiä kehittämiskokeiluja, joiden avulla osallistujien osaaminen teemasta syvenee.

Mielen hyvinvointia vahvistava työ on keskeinen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Tällä hetkellä mielenterveysongelmat aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinten sairauksien kanssa eniten sekä väliaikaista että pysyvämpää työkyvyttömyyttä. Tämä on paitsi inhimillinen tragedia, myös kansantaloudellinen ongelma.  

Hyvinvointiin liittyviin haasteisiin kannattaa tarttua ja lähteä rohkeasti etsimään ratkaisuja, joissa sekä työnantaja että henkilöstö voittavat. Tässä työpaikkoja auttaa Mielenterveyden työkalupakki, josta löytyy esimerkiksi mielenterveyttä tukevaan johtamiseen tarkoitettu Hyvän mielen työpaikka -materiaali ja työpaikkakouluttajien materiaali.  

Kaikille johtamiskoulutuksen parissa toimiville on tarjolla 4.4. klo 9–10 maksuton webinaari mielenterveyden tukemisesta osana työkykyjohtamista. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä: Mielenterveyden teemat osaksi johtamiskoulutusta


Tekstin ovat kirjoittaneet erityisasiantuntija Pinja Ryky ja tutkimuspäällikkö Anu Järvensivu Työterveyslaitoksesta. Havainnot pohjautuvat hankkeessa työskennelleen Noora Jääskön katsaukseen.