TYÖ2030 tiedottaa keskiviikkona 10.8.2022


TYÖ2030-ohjelma myönsi kevään 2022 aikana rahoitusta 17 uudelle työelämää uudistavalle toimiala- ja aluehankkeelle. Aiemmin ohjelmassa on käynnistynyt 25 toimiala- ja 10 aluehanketta.

”Nyt rahoitetut hankkeet keskittyvät vahvasti verkostomaiseen toimintaan, jossa työpaikat voivat hyödyntää ja kehittää hankkeissa jo syntyneitä tuloksia. Rahoitetut hankkeet kattavat monipuolisesti useita eri alueita ja toimialoja, jotka ovat rohkeasti lähteneet yhdessä innovoimaan toimintaa ja ovat valmiita levittämään uusia malleja.”, kertoo ohjelmajohtaja Sanna Kulmala.

Vuonna 2022 TYÖ2030 -ohjelman tärkeitä periaatteita ovat kohderyhmien tavoittaminen sekä toiminnan pitkäkestoinen vaikuttavuus. Rahoitetuilla hankkeilla tavoitellaan jo syntyneiden ja syntymässä olevien tuotosten levittämistä laajasti toimialoilla ja työpaikoilla. Tämä tarkoittaa tuotosten konseptointia ja toimijoiden verkottamista yhteiskehittämisen äärelle. Tavoitteena on laajasti skaalata ja tarvittaessa edelleen kehittää syntyneitä työelämäinnovaatiota sekä innostaa työpaikkoja niiden hyödyntämiseen.

”Uusista rahoitetuista hankkeista löytyy täysin uusia toimialoja, kuten viher- ja ympäristörakentamisen toimialan työpaikoilla tapahtuva oppimisen ohjaaminen sekä Talonrakennusteollisuuden laatuvuoropuhelun kehittäminen digitaalisen työkalun avulla. Myös aikaisemmista hankkeista on syntynyt jatkohankkeita. Esimerkiksi finanssi- ja vakuutusalalla jatketaan tulevaisuusvuoropuhelun kehittämistä, monella eri alalla kehitetään työtehtävien uudistumisesta johtuen työn palkkausjärjestelmiä, freelancereille luodaan digitaalisia tukirakenteita, ja Lisää luovaa työelämä -hankkeessa tähdätään konkreettisiin digitaalisiin työkaluihin, joiden kautta uudistuminen saadaan osaksi työn arkea, kertoo ”hankkeiden paras kaveri”, työelämän kehittämiskonsultti Laura Sarparanta.

Kaikista TYÖ2030 ohjelman rahoittamista hankkeista tulee esittelyt rahoitettujen kehityshankkeiden yhteenvetoon, joka julkaistaan syyskuussa

Keväällä 2022 rahoitetut hankkeet

Täysin uudet hankkeet:

Keväällä 2022 rahoituksen saaneet jatkohankkeet:

Lisätietoja

TYÖ2030-ohjelmajohtaja
Sanna Kulmala
sanna.kulmala@ttl.fi
p. 040 411 6378

Työelämän kehittämiskonsultti
Laura Sarparanta
laura.sarparanta@ttl.fi
p. 050 583 9973