SKAALA-hanke saa jatkoa

Jatkohanke keskittyy freelancemuusikkojen työhyvinvoinnin tukirakenteiden kehittämiseen. Hankkeessa tarjotaan pilottiluonteisesti henkisen hyvinvoinnin palveluita freelancemuusikoille, jotka sisältävät rajatun määrän psykoterapia-, työnohjaus- ja henkisen valmennuksen palveluita. Palvelut tuottaa urheilijoiden ja taiteilijoiden henkiseen hyvinvointiin erikoistunut Utha oy, vastuuhenkilönä Satu Kaski. Palveluiden tarjoamisen lisäksi hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia kehittää ja synnyttää työhyvinvoinnin tukirakenteita, jotka parantaisivat freelancereiden mahdollisuuksia saada tukea työhyvinvointiin.

Freelancemuusikko harjoittaa ammattiaan ilman vakituista työsuhdetta. Hänellä saattaa olla vuoden aikana kymmeniä eri työn- tai toimeksiantajia. Muusikon työtä voi tehdä sekä työsuhteissa että yrittäjänä. Monet toimivat molemmissa rooleissa tilanteen mukaan. Freelancemuusikot työllistyvät erilaisissa musiikkialan keikkatöissä orkestereissa, teattereissa, yhtyeissä, sekä opetus- ja studiotöissä. Kiinnitysten pituus vaihtelee yksittäisistä keikoista useamman vuoden kestäviin kiinnityksiin. Freelancemuusikkoja on kaikissa musiikkigenreissä eikä työ ole ikään tai sukupuoleen sidottua.

Vapaus on yksi ulottuvuus freelancemuusikon työelämässä. Vakituisen työsuhteen puuttuminen mahdollistaa tietynlaisen riippumattomuuden, koska freelancer ei ole sitoutunut minkään yksittäisen organisaation tai työnantajan määrittämiin tehtäviin. Monille tämä työskentelymuoto on kuitenkin enemmän olosuhteiden pakosta muotoutunut kuin itse valittu toimintatapa. Kuukausipalkkaa ja muita vakituisiin työsuhteisiin kuuluvia etuuksia, kuten työterveyspalveluita, on freelancetyötä tekeville harvoin tarjolla. Työt ovat keikkaluonteisia ja ne tehdään joko määräaikaisissa työsuhteissa tai toimeksiantosuhteissa.

Työn luonteen vuoksi freelancerit jäävät käytännössä työnantajien tarjoamien työterveyspalveluiden ulkopuolelle. Suuri joukko freelancereita on tällä hetkellä vailla mitään työhyvinvoinnin ja mielenterveyden tukipalveluita. Julkisen terveydenhuollon palvelut ovat pahasti ruuhkautuneita, ja niiden kautta avun saaminen on haastavaa.

Elävä musiikki on voima, jolla on suuri rooli kriisiajoista toipumisessa. Se tuottaa iloa ja sisältöä ihmisten elämiin ja vie kuulijat hetkeksi arjen yläpuolelle. Musiikki tuottaa hyvinvointia. SKAALA-jatkohankkeen olennainen kysymys on: kuka pitää huolta freelancemuusikkojen työhyvinvoinnista?.

Hankeaika: 1.5.2022–31.3.2023

Lisätietoja

Jaakko Kämäräinen
Projektipäällikkö
Suomen Muusikkojen Liitto ry
jaakko.kamarainen@muusikkojenliitto.fi