Johtamisverkosto-logo-banneri

Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden johtamista ja työelämää

 
TYÖ2030-ohjelman alla toimivat verkostot ja kumppanuudet tuovat yhteen suomalaisen työelämän toimijat ja vaikuttajat, jotka haluavat olla mukana luomassa maailman parasta työelämää. 
 
Johtamisverkoston tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden johtamista: edistää johtamista, joka kantaa tulevaisuudessa, uudistaa työelämää ja luo puitteet oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. Verkoston tarkoituksena on jakaa  kokemuksia johtamisesta sekä ideoida suomalaisen työelämään työkaluja, jotka mahdollistavat jatkuvan positiivisen kehityksen. 
 
Verkosto kokoaa yhteen henkilöitä, jotka haluavat omalla panoksellaan olla rakentamassa Suomeen tulevaisuuden johtajuutta. Verkosto pyrkii luomaan vuorovaikutusta, keskustelua ja ymmärrystä eri sukupolvien välille, jolloin työelämässä pidempään olleiden kokemukset ja onnistumiset yhdistyvät nuorempien, työelämään tuorein silmin katsovien osaamiseen, näkemyksiin ja innovointiin.
 
Nuoria kutsutaan mukaan rakentamaan tulevaisuuden työelämään eri kanavien kautta (mm. #muntyö2030-kampanja) sekä tekemällä yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.