Vi har ett gemensamt sinnelag

Vardagsrutinerna på arbetsplatsen stöder välbefinnandet. Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa ger arbetsplatserna och företagshälsovården verktyg för att stödja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.  

 

Kuvituskuva

Manifestet om psykisk hälsa för arbetslivet

Ingen ska behöva klara sig ensam och psykisk hälsa är en framgångsfaktor. Manifestet om psykisk hälsa för arbetslivet innehåller tio teser.

Läs manifestet