maanantaina 13. joulukuuta 2021


ensin määritellään yhdessä kysymys

Kansallinen työelämän kehittämisohjelma TYÖ2030 ja LUT-yliopisto esittelivät nopeat asiantuntijatiimit -toimintamalli (Fast Expert Teams, eli FET) kokeilujen tuloksia, työministeri Tuula Haataiselle 13. joulukuuta.

Fast Expert Teams- toimintamalli on digitaalisen organisoitumisen muoto, joka yhdistää toimijoita yli organisaatio- ja sektorirajojen, johon jokainen tuo mukanaan oman osaamisensa. Tiimit kokoontuvat yhdessä ratkomaan ongelmia sekä kehittämään uusia ideoita ja toimintatapoja. Toimintamallin tarkoituksena on kytkeä tarvittavat asiantuntijat ratkomaan nopeasti monimutkaisia ongelmia. Fast Expert Teams- verkosto työskentelee ajasta- ja paikasta riippumattomasti virtuaalisesti, jolloin organisoituminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

FET-toimintamallissa kootaan ongelmanratkaisuun tarvittava asiantuntijoiden joukko, joka alkaa yhdessä ratkomaan tehtävää. Ratkaistavat ongelmat voivat olla hyvin laajasti erilaisia liike-elämää tai julkisia palveluita koskevia kysymyksiä.

FET työskentely perustuu luottamukseen, ja suurin yksilölle saatava hyöty on uuden oppiminen ja uudenlainen toimijuus ja osallisuus erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. “Työskentelyn sujuvoittamiseksi on tärkeää tunnistaa FET työskentelyn vaiheet, niin että työskentelyyn löytyy sopiva tasapaino järjestelmällisyyden ja spontaanisuuden välillä mahdollistaen osallistujille antoisan oppimiskokemuksen”, toteaa FET1 ryhmää johtanut Riitta Hyppänen.

Fast Expert Teams –kokeilu yhdessä TYÖ2030-ohjelman kanssa on osoittanut mallin toimivuuden työelämässä, sanoo LUT-kauppakorkeakoulun professori Kirsimarja Blomqvist. “Vaikka ei olisikaan mahdollista rekrytoida kaikkea tarvittavaa osaamista organisaatioon, voidaan kytkeä tehtävässä tarvittava osaajat eri organisaatioista yhteistyöhön. Työryhmissä oli kymmeniä tutkijoita, henkilöstöjohtamisen, viestinnän ja liiketoiminnan asiantuntijoita, jotka osallistuivat verkostotyöskentelyyn vapaaehtoisesti ja täysin digitaalisesti. Työskentely osoitti, että virtuaalinen alusta voi olla toimiva ja yhteisöllinen keskustelun ja kehittämisen sosiaalinen tila. “

“Yhteiskehittäminen ei ole vielä yleistynyt, vaikka samalla tiedostamme, että ihmisten aivokapasiteetin ja osaamisen sitominen vain yhteen työtehtävään on osaamisen haaskausta. Osaamisen hyödyntäminen FET -mallilla olisi resurssiviisasta työelämää”, toteaa FET2 ryhmää johtanut Jalmari Eklund.

“Työskentelymallissa huomioidaan myös se, ratkotaanko haastetta sopimuksellisessa raamissa. Sopimuksellinen toiminta tulee kysymykseen, mikäli yhteiskehittämisessä syntyy kaupallistamisen mahdollistavaa aineetonta pääomaa tai innovaatiota. Sopimuksellinen toiminta ennaltaehkäisee kiistakysymyksiä”, Jouko Nuottila muistuttaa FET3 ryhmästä.

Työelämän kehittämisohjelma TYÖ2030 ohjelmajohtaja Sanna Kulmala iloitsee FET- työryhmien tuloksista. “Hallitusohjelman kirjaus uudistaa suomalaista työelämää konkretisoituu innovaatio- ja kokeilutyönä, jossa löydetään tapoja tehdä työtä tuottavammin digitaalisessa ympäristössä. Fast Expert Teams on juuri tämänkaltainen työkalu, jota voidaan käyttää laajasti työelämässä.”

Kehittämistapakokeilu sekä siinä työskentelevien tiimien tehtävät kytkeytyvät TYÖ2030-ohjelman tavoitteeseen rakentaa Suomeen maailman paras työelämä. Työskentely on toteutettu yhteistyössä Fast Expert Teams -toimintamallia tutkivan, kehittävän ja kevään yhteisöä johtaneen LUT-kauppakorkeakoulun kanssa. Verkostoa luotsasi LUT-kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist.

Tänään julkaistut tulokset ovat jatkoa FET verkostotyölle, joka ratkoi kesäkuussa 2021 koronaexitiin liittyviä työelämäkysymyksiä osana suomalaisen työelämän kehittämisen suuntaviivoja.

Lue raportti:
FET- Nopeat asiantuntijatiimit

Lisämateriaalit:

FET1 Fast Expert Teams– toimintamallin omaksumisen edellytyksiä
FET2 Miten rohkaistaan työntekijöitä yhteiskehittämiseen
FET3 Sopimukselliset kysymykset FET-prosessissa

Tutustu myös 22.6.2021 julkaistuun raporttiin:
Työ sulaa ja muuttaa muotoaan- Hybridityön mahdollisuudet raportti

Lisätietoja

Professori Kirsimarja Blomqvist (verkoston koordinointi)
LUT-kauppakorkeakoulu, LUT-yliopisto
kirsimarja.blomqvist@lut.fi 
p. 040 755 1693

TYÖ2030-ohjelmajohtaja Sanna Kulmala
sanna.kulmala@ttl.fi 
p. 040 411 6378