TYÖ2030 tiedottaa tiistaina 22. kesäkuuta 2021.


MicrosoftTeams-image (38)

Kuva: Annika Varjonen / Visual Impact

“Suomalainen työelämä tarvitsee rohkeaa uudistumista ja suunnan näyttämistä” – Nopeiden asiantuntijatiimien työelämän kehittämisen tulokset 

80 eri alan asiantuntijaa ovat kehittäneet neljän viikon ajan työelämän kysymyksiä, kuten hybridityöskentelyä, hyvinvointia ja innovatiivisuuden edistämistä koronapandemian jälkeisessä työelämässä. Osallistujat ovat mukana pro bono -periaatteella koko suomalaisen työelämän hyväksi. Lopputuotos sekä Fast Expert Teams -työskentelytapaa esiteltiin webinaarissa 22. kesäkuuta (katso sivun lopusta).

Kevään Fast Expert Teams (FET) -työskentelyssä yli 80 eri alan asiantuntijaa ovat kokeilleet uutta tapaa kehittää suomalaista työelämää. Tiimeissä on pureuduttu työelämään pandemian jälkeen erityisesti hybridityöskentelyn näkökulmasta.

Fast Expert Teams-toimintamalli on digitaalisen organisoitumisen muoto, joka yhdistää toimijoita yli organisaatio- ja sektorirajojen. Tiimit kokoontuvat yhdessä ratkomaan ongelmia sekä kehittämään uusia ideoita ja toimintatapoja. Toimintamallin tarkoituksena on kytkeä tarvittavat asiantuntijat ratkomaan nopeasti monimutkaisia ongelmia. Fast Expert Teams-malli toimii virtuaalisten alustojen välityksellä, jolloin organisoituminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. 

Tuloksissa nousee esiin, miten hybridityöskentely, paikkaan ja mahdollisesti aikaankin sitoutumaton työ, voi tukea työelämän uudistumista ja kestävää tuottavuutta. Kestävällä tuottavuudella tarkoitetaan työn tuottavuutta, mikä huomioi myös yksilön palautumisen ja yhteiskunnan kantokyvyn. On tärkeää huomioida mahdollisuudet erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeiden toteuttamiseen ja tukea työssä jaksamista. 

Hybridityön etujen ja haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan edistää työhyvinvointia ja sujuvaa työskentelyä. Yksilöllisten ja yhteisöllisten ratkaisujen tulee edistää työn tavoitteiden toteutumista ja tuottavuutta. 

”Suomalainen työelämä tarvitsee rohkeaa uudistumista ja suunnan näyttämistä joka tasolla; yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan tasolla”, kertoo FET-tiimiläinen Tuomas Wuorikoski.   

Yhteisöllisyyden merkitys ei katoa hybridityössä 

Työhyvinvoinnin edistäminen korostuu hybridityössä. Yhteisöllisyyttä pitää tukea muun muassa hyödyntämällä teknologiaa vuorovaikutuksessa.  

Tiimeissä korostetaan, että hybridityö edellyttää panostuksia yhteisöllisyyden ylläpitämiseen eri työskentelymuodoissa. Esimerkiksi uuden työntekijän perehdytyksessä tarvitaan entistä enemmän työntekijälähtöisyyttä ja työyhteisön tukea.  

”Virtuaalinen tila voi olla toimiva sosiaalinen tila, jos se sellaiseksi rakennetaan ja taitoja virtuaaliseen vuorovaikutukseen määrätietoisesti kehitetään”, FET-tiimiläinen Marika Tammeaid toteaa. 

Hybridityön haasteiksi tunnistettiin organisaatioiden uudistumiskyky, yhteisöohjautuvuus ja dialogi.  Organisaatioiden pitää tunnistaa oma nykytila sekä mahdolliset oppimis- ja kehittymistarpeet. 

”Työyhteisöjen pitää mahdollistaa uudistuminen ja ketterät kokeilut sekä huomioida sosiaalinen vastuu organisaatioiden sisällä”, FET-tiimiläinen Anna Tienhaara korostaa. 

Kevään kehittämistapakokeilu sekä siinä työskentelevien tiimien tehtävät kytkeytyvät TYÖ2030-ohjelman tavoitteeseen rakentaa Suomeen maailman paras työelämä. Työskentely on toteutettu yhteistyössä Fast Expert Teams -toimintamallia tutkivan, kehittävän ja kevään yhteisöä johtaneen LUT-kauppakorkeakoulun kanssa. Verkostoa luotsasi LUT-kauppakorkeakoulun professori Kirsimarja Blomqvist.

Katso loppuraportin julkaisuwebinaari (22.6.)

Lue raportti

Raportti: Työ sulaa ja muuttaa muotoaan – Hybridityön mahdollisuudet (pdf)

Lisämateriaalit

EXIT 1: Huomioita organisaation hybridityön ratkaisuissa (pdf)

EXIT 2: Työhyvinvoinnin edistäminen hybridityössä (pdf)

EXIT 3: Yhteistyö, yhteisöllisyys, oppiminen ja innovointi hybridityössä (pdf)

Tutustu myös 

TYÖ2030 - Työelämäinnovaatiot - Fast Expert Teams (ttl.fi) 

Lisätietoja

Professori Kirsimarja Blomqvist (verkoston koordinointi)
LUT-kauppakorkeakoulu, LUT-yliopisto
kirsimarja.blomqvist@lut.fi 
p. 040 755 1693

TYÖ2030-ohjelmajohtaja Sanna Kulmala
sanna.kulmala@ttl.fi
p. 040 411 6378