12.6.2023

Användningssyfte: Hjälper till att identifiera organisationens styrkor och utvecklingsobjekt i dess förmåga att förändras.

För vilka: HR, chefer och arbetsledare, även företagshälsovården

Tid: Arbete i små grupper 60 minuter, gemensam sammanfattning 30 minuter.


Med förändringsförmåga avses förmågan att anpassa sig till plötsliga förändringar och att nå framgång i en ny verksamhetsmiljö. Det är organisationens förmåga att förutse förändringar och identifiera risker i sin egen verksamhet.

En resilient organisation bibehåller sin förmåga även under exceptionella omständigheter. Den kan utföra sina huvuduppgifter utan större avbrott och snabbt återställa viktiga funktioner. Den anpassar sig till nya, föränderliga förhållanden på ett smidigt sätt och utvecklar sin verksamhet proaktivt.

Verktyg fungerar bäst när de genomförs tillsammans med hela arbetsgemenskapen. Möjligheten att delta i behandlingen och förbättringen av frågor som rör din arbetsgemenskap och organisation förbättrar arbetshälsan och ökar arbetsengagemanget.

Det är viktigt att alla får delta och diskutera. Genom gemensam diskussion kan man hitta sätt att utveckla arbetet, processerna, välbefinnandet i arbetet och arbetsförmågan. Från gemensamma diskussioner och identifiering av utvecklingsmål går vi vidare till tips på åtgärder och en överenskommelse om åtgärder.​

Starta Testet för förändringberedskap