Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa och mall för företagshälsovårdssamarbete som Arbetshälsoinstitutet genomfört ingår i Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet som inletts av social- och hälsovårdsministeriet.

Läs mer om Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa 

Läs mer om mall för företagshälsovårdssamarbete

Fråga mer

E-postmeddelanden finns i formuläret  förstnamn.efternamn@ttl.fi.
 
  • Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa: Projektledare Pauliina Mattila-Holappa, psykolog Elisa Valtanen och projektkoordinator Laura Hakumäki
  • Mall för företagshälsovårdssamarbete:
    Projektledare Minna Pihlajamäki, forskningschef Hanna Hakulinen ja specialist Kaisa Harjunpää 
  • Kommunikation: Henna Laitio 

Feedback och frågor

mielenterveyden.tyokalupakki@ttl.fi