Cheferna spelar en viktig roll då det gäller att bygga upp en arbetsgemenskap som stöder den psykiska hälsan och att ta itu med problemen i tid som en del av den dagliga ledningen av arbetsförmågan.

Må bra av jobbet -materialet ger chefen verktyg för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen. 

Materialet kan användas som en del av arbetsplatsens interna chefsutbildning eller för introduktion, även utan coachning.

Till materialet

Coachningen Må bra av jobbet (på finska) ger chefen självsäkerhet och färdigheter för att stöjda psykisk hälsa.

Under den två timmar långa verkstaden online är det möjligt att under ledning av en coach diskutera olika sätt att stödja psykisk hälsa som en del av chefens arbetsuppgifter. Coachningen ger stöd för praktisk tillämpning av materialets teman.

Läs mer om coachningen (på finska)>>>