TYÖ2030 tiedottaa tiistaina 14.11.2023


kesä1-1

TYÖ2030-ohjelma uudella hallituskaudella 2023-2027

Hyviä uutisia: Tervetuloa mukaan uudelle TYÖ2030-kaudelle! Kerromme tässä uutiskirjeessä ohjelmakauden päätavoitteista sekä toimenpiteistä.

Ohjelman päätavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä mahdollistaa työn murroksessa tarvittavaa osaamisen ja toimintatapojen uudistumista.

Tarvitsemme uusia toimintatapoja, tuotteita ja palveluita hyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen positiivisen kierteen aikaansaamiseksi. Tällä hetkellä noin puolet suomalaisista yrityksistä on viimeisen kahden vuoden aikana tuottanut uusia innovaatioita. Meillä on siis valtava potentiaali luoda uutta!

MEADOW-tutkimus (2022) osoitti, että innovaatioaktiivisuutta moninkertaistavat

  1. digitaalinen kehittyneisyys,
  2. henkilöstön laaja osallistaminen kehitystyöhön ja
  3. monipuolinen verkostoituminen.

Uudistumista mahdollistamme jo olemassa olevilla menetelmillä ja malleilla kolmen alla olevan toimenpidekokonaisuuden avulla

1. Työelämän kehittyminen tulee todeksi työpaikoilla

TYÖ2030-ohjelman rooli työelämän kehittämisessä on toimia hyvien käytäntöjen levittämismekanismina, tarjota tutkittua tietoa sekä kutsua vuoropuheluun ja tukea työpaikkojen kehittämistä. Edellisellä ohjelmakaudella toiminta tavoitti 12 000 työpaikkaa ja tällä kaudella tavoitteena on tämä ja reilusti päälle, eli 15 000 tavoitettua työpaikkaa!

2. Tulevaisuusvuoropuheluissa luodaan yhteistä ymmärrystä ja tartutaan toimeen

Tulevaisuusvuoropuheluita toimialoilla ja niiden työpaikoilla toteutettiin viime kaudella parikymmentä. Tälle kaudelle tavoitteena on vähintään 40 Tulevaisuusvuoropuhelun käynnistyminen. Tulevaisuusvuoropuhelun fasilitointiin on tulossa avoin ja maksuton verkkovalmennus vuoden 2024 aikana.

3. Huomisen johtajuus -starttipaketti antaa eväitä johtamisen kehittämiseen

Huomisen johtajuus -starttipaketti valmistui vuoden 2023 alussa ja sen käyttöä pilotoidaan viidessä työpajassa marras-tammikuussa. Starttipaketti on tarkoitettu matalan kynnyksen työkaluksi käydä johtamiseen liittyvää keskustelua omalla työpaikalla. Pilottityöpajojen pohjalta rakennetaan Huomisen johtajuus -keskustelun fasilitointiin avoin ja maksuton verkkovalmennus vuoden 2024 aikana.

Miten mukaan?

Ohjelma palvelee valtakunnallisesti kaikkia toimialoja ja niiden työpaikkoja. Osallistua voi hyödyntämällä eri menetelmiä ja työkaluja sekä tulemalla mukaan tapahtumiin ja verkostoihin. Lisätietoja löydät kotisivuilta tyo2030.fi ja lisäksi TYÖ2030 tiimi auttaa mielellään:

TYÖ2030 toimii laajana verkostoyhteistyönä eri toimijoiden ja ohjelmien kanssa. Ohjelman toteutuksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Mukana ohjelmassa ovat myös työ- ja elinkeinoministeriö, opetus-  ja kulttuuriministeriö, työmarkkinajärjestöt sekä muut työelämän toimijat. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

Pysy ajantasalla työelämän kehittämisestä seuraamalla ohjelmaa LinkedInissa!