Mies käyttää älypuhelintaan.

Hakuilmoitus


Oikea aika kehittää työelämää on NYT

Kevään 2021 toimialahankehaku on nyt auki! Hakemus on jätettävä 9.4.2021 mennessä.

Toimialahankkeet ovat työnantajien ja työntekijöiden yhteisiä kehittämishankkeita. Hakijoina ovat alan työnantaja- ja palkansaajajärjestöt yhdessä. Toimialahankkeiden tarkoituksena on kehittää työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

Toimialahankkeiden toiminnan periaatteita ovat vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kesken sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen työpaikoilla johdon ja henkilöstön yhteistyöllä.

Hankkeita suunniteltaessa on syytä olla etukäteen yhteydessä tämän sivun lopussa mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Hankehakemuksia arvioitaessa painottuvat muun muassa:

 • Digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen ja kehittäminen,
 • Jatkuva oppiminen
 • Yhteistyömallien kehittäminen
 • Alan pitkäjänteinen kehittäminen
 • Toimintatapojen innovatiivinen uudistaminen

Toimialahanke voidaan toteuttaa myös useamman toimialan yhteishankkeena, ja aiemmin rahoitusta saanut taho voi hakea kehittämisrahaa toistamiseen. Rahoitusta voi hakea myös olemassa olevan hankkeen laajentamiseen tai jatkamiseen.

Tarkempaa tietoa rahoituksesta ja hakukriteereistä täältä.

Hakuaika ja tukea hakemuksen tekemiseen

 • Maanantaina 1.3.2021: Haku aukeaa ja avauswebinaari 
  Kaikille kiinnostuneille avoin webinaari, jossa puhumassa Työterveyslaitoksen asiantuntijoita sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia. Tilaisuudessa kuullaan myös kokemuksia käynnistyneistä toimialahankkeista. 

   

 • Tiistaina 9.3.2021: Sparrauswebinaari ja yksilöllistä sparrausta
  Hakemisesta kiinnostuneille avoin webinaari, jossa keskustellaan keskeisistä haussa esille tulleista kysymyksistä yhdessä. Yhteisen tilaisuuden lisäksi on mahdollisuus varata hakijakohtaista sparrausaikaa.

  Webinaarista tai yksilöllisestä sparrauksesta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä Työterveyslaitoksen vanhempaan konsulttiin Anna Tienhaaran (anna.tienhaara@ttl.fi, puhelin 043 824 2337).
 • Perjantaina 9.4.2021, kello 16: Haku päättyy
  Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti ja hakijan edustajan sähköisellä allekirjoituksella varustettuna 9.4.2021 mennessä osoitteeseen tyoterveyslaitos@ttl.fi.

Lisätietoja

Hakuohjeen löydät täältä.

Tarkemmat kuvaukset rahoituksen kohteista ja hakukriteereistä löydät täältä.

Yhteyshenkilöt:
Hankehausta yleisesti: tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, tuomo.alasoini@ttl.fi, puh. 050 564 6140

vastaava lakimies, projektipäällikkö Aija Kuurne, aija.kuurne@ttl.fi, +35843 825 6346

Sparrauksesta: vanhempi konsultti Anna Tienhaara, anna.tienhaara@ttl.fi, puhelin 043 824 2337