TYÖ2030 tiedottaa perjantaina 2. heinäkuuta 2021.


tyo2030-tyoelaman-kehittaminen-alusta-6-2100

Työelämän kehittämisen digitaalinen kohtaamispaikka on tarkoitettu kaikille työelämän ja työpaikkojen kehittäjille. Alustalla käydään keskustelua alan uusista hankkeista ja verkostoidutaan ja jaetaan vinkkejä eri toimialojen ammattilaisten kesken.

TYÖ2030 -työelämän kohtaamispaikka on avattu. “Hyvä työ”-alusta löytyy osoitteesta tyo2030.solved.fi. Digitaalinen alusta tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, käynnistää verkostoja ja kehityshankkeita sekä kontaktoida sopivia tekijöitä kehittämään työelämää ja työpaikkoja.

Työelämää kehitetään yhdessä. Mukana on niin työnantajia, tutkijoita, kehittäjiä kuin työntekijöiden edustajiakin ja päättäjiä. Alustalla hankkeita tukevat myös Työterveyslaitoksen yhteiskehittämisen asiantuntijat.

“Työelämä on valtavassa murroksessa. Siksi meidän on tärkeää kehittää sitä aktiivisesti yhdessä. Nyt avattu alusta on työkalu verkostomaiselle muutoksen edistämiselle sekä siihen, että meillä on Suomessa maailman paras työelämä vuonna 2030”, kertoo TYÖ2030-ohjelman ohjelmajohtaja Sanna Kulmala.

TYÖ2030-ohjelman tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti rakentaa Suomeen parempi tuottavuus ja työhyvinvointi sekä pidemmät työurat. Tähän työkaluja ovat esimerkiksi luottamukseen perustuva työkulttuuri, Suomi digiaikakauden johtavana työelämäinnovaatioiden kehittäjänä sekä se, että Suomi tunnetaan vuonna 2030 maailman parhaana paikkana työskennellä.

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan eri toimialojen ja alueiden välistä yhteistyötä, ja juuri siihen juuri avattu alusta on oiva väline.

Digitaalinen alusta mahdollistaa uudenlaisen työn tekemisen

Digitaalinen alusta tarjoaa kirjautuneille käyttäjille ratkaisut esimerkiksi vuorovaikutukseen eri hankkeiden ja erilaisten toimijoiden sekä toimintojen välillä. Samalla tarjotaan työkaluja jo kehittää johtamista, löytää työelämän valmentajia sekä jakaa innovaatioita eri työpaikoilta toisille ja kehittää uudenlaisia työtapoja.

Olennaisessa osassa ovat ohjelman osallistujat. Digitaalinen alusta mahdollistaa avoimen keskustelun heidän kanssaan ja keskusteluryhmien perustamisen kaikille kiinnostaville aiheille.

TYÖ2030-kohtaamispaikan toimittaa suomalainen Solved. Solved tarjoaa asiakkailleen digitaalisia työkaluja uudenlaiseen työhön sekä on samalla maailman suurin kestävän kehityksen asiantuntijatyön markkinapaikka. Alustalle on rekisteröitynyt lähes 20 000 asiantuntijaa yli sadasta maasta. Digitaalista verkostonhallinta-alustaa ja työkaluja käyttää lähes 200 erilaista organisaatiota.

“Syksyllä Solved-alustan kautta on myös mahdollista tehdä eri alojen asiantuntijoiden kanssa työtehtävistä sopimuksia sekä myös maksaa tehdystä työstä. Asiantuntijatyötä tullaan kansainvälisesti ostamaan ja myymään tulevaisuudessa entistä enemmän alustojen kautta. Kun tämä tehdään vastuullisesti ja reilusti, myös työelämää voidaan kehittää nykyistä palkitsevammaksi, joustavammaksi ja sitä kautta kaikkien kannalta paremmaksi”, Solvedin perustaja ja toimitusjohtaja Santtu Hulkkonen iloitsee.

Lisätietoja

TYÖ2030
Sanna Kulmala
ohjelmajohtaja
sanna.kulmala@ttl.fi
+358 40 411 6378

Solved
Santtu Hulkkonen
toimitusjohtaja, perustaja
santtu.hulkkonen@solved.fi
+358 50 373 2895