TYÖ2030 tiedottaa tiistaina 2. kesäkuuta 2020


terttu-pakarinen

Tekniikan tohtori Terttu Pakarinen on valittu kansallisen Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman ohjelmajohtajaksi. 

Terttu Pakarinen aloitti Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman ohjelmajohtajan tehtävässä 1.6.2020. Toimikausi kestää 31.12.2020 asti. Tehtävä on sijoitettu Työterveyslaitokseen.

Pakarinen toimii organisaatioiden ja johtamisen kehittäjänä perustamassaan yrityksessä CompOrganisations Terttu Pakarinen. Tätä ennen hän on toiminut työelämän ja henkilöstöjohtamisen kehittäjänä ja laajojen ohjelmien vetäjänä KT Kuntatyönantajissa kehittämispäällikön tehtävässä. Ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa hän on tehnyt pitkän uran johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Ohjelmajohtajan tehtävänä on johtaa ohjelman toimeenpanoa ja verkosto- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä valmistella asioita päätöksentekoa varten.

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, TYÖ2030

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa ja kannustetaan kokeiluihin.

Ohjelmassa hyödynnetään aiempien työelämän kehittämisohjelmien kokemuksia ja tietoa tulevaisuuden työelämästä. Lisäksi se tuottaa tietoa työelämän selviytymiseen koronakriisistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

Lisätietoja
Johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos, P. 040 576 1314, etunimi.sukunimi@ttl.fi
Ohjelmajohtaja Terttu Pakarinen, p. 050 338 0472
Johtaja Liisa Hakala, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto, p. 0295 163 566, etunimi.sukunimi@stm.fi