TYÖ2030 tiedottaa torstaina 23. huhtikuuta 2020


 

Työterveyslaitos, ministeriöt ja työmarkkinakeskusjärjestöt yhdessä Suomen Yrittäjien, Business Finlandin, Opetushallituksen, Sitran ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa keräävät ja jakavat kekseliäitä työkäytäntöjä, parhaita vinkkejä ja selviytymistarinoita poikkeusoloissa eri aloilta ympäri Suomen.

Työelämän selviytymistarinoita korona-ajan Suomesta -verkkosivustolle voi jättää oman vinkkinsä tai kertoa selviytymistarinansa ja samalla tutustua oppeihin ja oivalluksiin korona-ajan Suomesta. Sivustolla voi jakaa oman työyhteisönsä hyvän käytännön poikkeustilanteen ajalta ja tutustua muiden kokemuksiin.

Ideat ja tarinat luokitellaan sivustolla kahdeksaan eri teemaan. Näitä ovat

  • Case-esimerkit etätyöloikasta
  • Kasvotusten tapahtuvan palvelun ja kanssakäymisen uudet muodot
  • Koulutuksen, opetuksen ja palveluiden digiloikka
  • Liiketoiminnan innovaatiot
  • Joustavat toimintatavat uudessa tilanteessa, kuten uudenlaiset tehtävät, mahdollisuus tehdä poikkeusoloissa väliaikaisesti muuta kuin omaa työtä ja tarvittavan osaamisen, esimerkiksi digiosaamisen ripeä rakentaminen
  • Yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin rakentaminen poikkeusoloissa
  • Vuorovaikutus ja neuvottelu etäyhteydellä
  • Kokemukset johtamisesta, esimiestyöstä ja päätöksenteosta poikkeusoloissa
Selviytymistarinoita kerrotaan myös kahdeksan eri ammatteja ja eri aloja edustavan esimerkkiorganisaation kautta. Näiden organisaatioiden matkaa poikkeusolojen läpi seurataan sivustolle kertyvien videohaastatteluiden avulla. Mikä toimintatapa kannatti, miten organisaatiot onnistuvat luovimaan korona-ajan halki, entä jäävätkö jotkin uudet käytännöt pysyvästi käyttöön?

”Työelämässä on nyt meneillään ennennäkemätön digiloikka. On tärkeää, että oppeja jaetaan laajasti ja mahdollisimman moni pääsisi tähän mukaan”, toteaa tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitokselta.

Hanke on osa uutta kansallista, hallitusohjelmaan sisältyvää Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa, jossa ovat mukana Akava, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät, STTK, työ- ja elinkeinoministeriö, Työturvallisuuskeskus ja Valtion työmarkkinalaitos. Kehittämisohjelman vastuuministeriö on sosiaali- ja terveysministeriö.

Linkki sivustolle: www.ttl.fi/koronatarinat

Lisätietoja:
Asiantuntija Kirsi Luokkala, Työterveyslaitos, puh. 050 414 3779, kirsi.luokkala@ttl.fi
Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos, puh. 050 564 6140, tuomo.alasoini@ttl.fi
Erityisasiantuntija Tiina Kaksonen, Työterveyslaitos, puh. 050 364 3158, tiina.kaksonen@ttl.fi