TYÖ2030 tiedottaa maanantaina 13. joulukuuta 2021.


Seitsemän uutta toimialaa uudistamisen äärellä!

TYÖ2030-ohjelma on myöntänyt hankerahoitusta seitsemälle uudelle työelämää uudistavalle toimialahankkeelle. Toimialahankkeissa rahoitetaan yhteiskehittämisen hankkeita, joissa hakijaosapuolina ovat työnantajia edustava työmarkkinatoimija sekä palkansaajaliitto. Toimialahankkeilla edistetään toimialakohtaista vuoropuhelua, toimialan työn uudistustumista, digitalisaation hyödyntämistä sekä työhyvinvoinnin lisäämistä.

”Nyt rahoitetut hankkeet kattavat monipuolisesti erilaisia toimialoja, jotka ovat rohkeasti lähteneet yhdessä uudistamaan toimintaa. Rahoitusta saavat nyt luovuuden lisäämistä työelämässä edistävä hanke teknologia- ja markkinointialalta, kausityöntekijöiden työelämätietosovellus, postialan murroksesta selvittävä hanke sekä korkeakoulujen henkilöstön pedagogiseen osaamiseen ja työhyvinvointiin keskittyvä hanke,” kertoo ohjelmajohtaja Sanna Kulmala.

Uudet käynnistyvät kehityshankkeet:

Viestinnällä vaikuttavuutta työelämän kehittämiseen -hanke

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämän kehittämiseen liittyvää viestintää kuntatyöpaikoille, ja sitä kautta parantaa työpaikkojen ja niiden johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön tavoittamista, ohjelmakokonaisuuden vaikuttavuutta, skaalautuvuutta ja jatkuvuutta, sekä edistää toisilta oppimista. Hankkeen kohderyhmänä kuntatyöpaikat ja hyvinvointialueiden työpaikat.

Hankkeessa mukana: Kuntatyönantajat, JUKO, JHL, SUPER, TEHY

Ilmiölähtöisen valmistelun edistäminen valtionhallinnon monipaikkaisessa hybridityössä

Hankkeessa luodaan käytänteitä valtionhallinnon monipaikkaiseen ja hybridiin työhön. Hankkeessa kehitetään uusia työtapoja ja toimintamalleja, jotka huomioivat hybridityön ja asynkronisen työskentelyn trendit ja tuovat ne valtiosektorille. Uusilla yhteistyöhön perustuvilla toimintamalleilla tavoitellaan entistä parempia ja yhteen toimivampia palveluja kansalaisille.

Hankkeessa mukana ovat Ammattiliitto Pro, JUKO, JHL, Valtion työmarkkinalaitos VTML ja VM.

Pedagoginen hyvinvointi – työhyvinvoinnin ja tuottavuuden risteyksessä hanke

Hanke tunnistaa, tutkii ja kehittää korkeakoulujen hyvinvoinnin käytäntöjä ja paikkoja.

Tunnistaa työorientaation ja siitä johtuvien työtapojen suhdetta työssä jaksamiseen ja kehittymiseen. Kehittää korkeakouluyhteisön kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoiva toimintakulttuuri sekä panostaa johtamiseen hyvinvoinnin edistäjänä. Hanke vahvistaa uudenlaista johtamistyönosaamista ja toteuttaa korkeakouluvision tavoitetta korkeakouluista parhaina työpaikkoina vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeessa mukana: OAJ ja SivisTA ry.

Jakelutyön turvaaminen hanke

Hankkeen tarkoituksena on selvittää syitä ja löytää ratkaisuja jakelualaa vaivaavaan vakavaan työvoimapulaan. Tavoitteena on jakaa tietoa jakelutyöstä, parantaa jakelun yleistä mielikuvaa ja tätä kautta helpottaa alalle hakeutumista. Hankkeessa selvitetään mitkä ovat merkittävimmät alalle hakeutumisen esteen ja luodaan selvitysten pohjalta yrityksille toimintasuunnitelma ja työkaluja työvoiman hankintaan ja alan mielikuvan parantamiseen.

Mukana: Medialiitto, PAU, Teollisuusliitto

Luova työelämä 2030 hanke

Luova työelämä 2030 -hanke kartoittaa, mallintaa ja rakentaa työkaluja luovuuden
kehittämiseksi suomalaisessa työelämässä. Luovuutta tarvitaan vauhdittamaan toimintatapojen uudistamista, uusien teknologioiden hyödyntämistä, kehittämään työelämän innovaatioita, tuottamaan kaupallisia läpimurtoja ja tekemään suomalaisesta työelämästä maailman parasta. Innovaatioita tarvitaan kaikilla toimialoilla uuden yritystoiminnan synnyttämiseen, kansainvälisten investointien ja osaajien kiinnostuksen herättämiseen.

Hankkeessa mukana: MARK Suomen Markkinointiliitto ry, Marketing Finland ry. Teknologiateollisuus, Tivia ry, Henry ry, Tekniikan akateeemiset

Postityö 2030 hanke

Hanke luo yhteistä kuvaa postialan työn tulevaisuudesta liiketoimintamurroksen keskellä, sekä vahvistaa ja kehittää alan työmarkkinaosapuolte yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä ennakointityötää. Hankkeessa pyritää löytämään ratkaisuja kokoaikatyön pitämisestä henkilöstön enimmistön työaikamuotona ja turvaamaan alan houkuttelevuus.

Hankkeessa mukana: Palta, PAU

Hermes hanke

Hermes-hanke tuottaa monikielisen kännykkäsovelluksen, joka on suunnattu maa- ja metsätalouden aloilla työskenteleville ulkomaisille työntekijöille. Hermes-sovellus jakaa luotettavaa, samasisältöistä tietoa viidellä kielellä mm. työehdoista, työsuojelusta, asumisesta ja oleskeluluvista.

Hankkeessa mukana: Teollisuusliitto, Maaseudun työnantajaliitto, MMM, Aluehallintovirasto, Siirtolaisinstituutti, Yksityismetsätalouden työnantajat ja Metsähallitus

Lisätietoa

TYÖ2030-ohjelmajohtaja
Sanna Kulmala
sanna.kulmala@ttl.fi