TYÖ2030 ilmoittaa keskiviikkona 16.11.2022


Ilmoittaudu mukaan vuoden viimeisiin johtamisen pienempiin vertaisryhmiin!

Vertaisryhmät ovat virtuaalitapaamisia, joissa

 • syvennetään oppimisesta ja sen johtamisesta käytävää keskustelua perehtymällä tiettyyn vertaisryhmän vetäjän tuomaan aiheeseen 
 • käsitellään avoimesti ja tutkiskellen oikeita esimerkkejä työpaikoilta ja osallistujien omista kokemuksista
 • kannustetaan muutoksen tekemiseen arjessa kokemuksia jakamalla, toisilta oppimalla ja kokeilemalla

Jokaiseen ryhmään mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittautua voi aina ma 29.11. asti. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevista linkeistä. Kaikki ryhmät ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Voit ilmoittautua useampaan ryhmään. 

Tervetuloa mukaan jakamaan ja saamaan vinkkejä, miten luottamus valjastetaan hyvään käyttöön oman työyhteisön arjessa!

Tarjoamme neljä vertaisryhmää:

 • Rakenna luottamusta yksilöön ja turvallisuutta tiimiin
  • Vertaisryhmän vetäjä: Saara Karhula, Verona Consulting Oy
  • Vertaisryhmän ajankohdat: 29.11. klo 9–10.15, 14.12. klo 9–10.15, 10.1. klo 9–10.15
  • Ryhmän kuvaus: Luottamus on tärkein yksittäinen onnistuneen vuorovaikutuksen avain ja parhaiten menestyvissä tiimeissä vallitsee vahva psykologinen turvallisuus. Luottamuksen rakentamisessa kaikki lähtee itsetuntemuksesta: kuinka rakennan luottamusta toisiin ja millaiset tekijät estävät luottamuksen syntymistä? Entä koenko itse työyhteisössäni psykologista turvallisuutta ja millaisia keinoja minulla on tiimin psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen? Miten johtajana edistän luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden kulttuuria? Tässä vertaisryhmässä paneudumme etsimään näkökulmia ja vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin alustusten, keskustelun ja harjoitusten kautta sekä yksilö-, tiimi- että organisaatiotasolla.
  • Ilmoittaudu ryhmään tästä
 • Luottamuksen mureneminen ja mitä johtaja voi sille tehdä?
  • Vertaisryhmän vetäjä: Mirjami Ikonen, Itä-Suomen yliopisto
  • Vertiasryhmän ajankohdat: Ke 30.11.2022 klo 15 - 16.30, ke 11.1.2023 15 - 16.30, ke 1.2.2023 klo 15 - 16.30.
  • Ryhmän kuvaus: Mikä luottamusta murentaa? Miten luottamusrikkoja on ratkottu?  Mikä on johtajan rooli luottamuksen murentuessa? Ryhmässä keskustellaan luottamusta rikkovista tekijöistä ja tilanteista ja niiden ratkaisuista. Pitkäaikaisia ja/tai vaikeitakaan tilanteita ei kaihdeta, jos ryhmässä on uskallusta keskustella niistä. Pääpaino on osallistujien niissä kokemuksissa, joita halutaan jakaa sekä niistä heräävissä ajatuksissa ja yhteisessä keskustelussa. Myöhemmissä tapaamisissa teemoja voidaan syventää osallistujien mielenkiinnon pohjalta. Halutessaan ryhmä pääsee tuottamaan aiheeseen liittyvän blogin, jotka julkaistaan myöhemmin TYÖ2030 Johtamisfoorumin sivuilla.
  • Ilmoittaudu ryhmään tästä
 • Luottamus & tunteet johtajan oikeiden päätösten tukena
  • Vertaisryhmän vetäjä: Kirsi Snellman, LUT Yliopisto
  • Vertaisryhmän ajankohdat: To 19.1.2023 klo 15-16.30, to 9.2.2023 15-16.30 ja to 16.2.2023 klo 15-16.30
  • Ryhmän kuvaus: Miten johtajan tunteet vaikuttavat luottamuksen syntymiseen päätöksentekotilanteissa epävarmuuden vallitessa? Miten tunteeseen ja järkeen pohjautuva luottamus eroavat toisistaan? Miten luottamus liittyy tulkintaan siitä mikä tuntuu oikealta? Miten tunteet ja luottamus vaikuttavat inspiraatioon tehdä eettisempiä valintoja, ja miten johtaja voi luottaa siihen, että hän valitsee oikean suunnan muutospaineen alla?  Tärkeintä ryhmän osallistujien omat ajatukset, kokemukset, ryhmäkeskustelut ja niistä nousevat näkökulmat. Mietitään yhdessä miten tunteet ja luottamus valjastetaan oikeiden päätösten ajuriksi. Halutessaan osallistujat voivat jakaa omia kokemuksiaan aiheeseen liittyvän blogin kautta. 
  • Ilmoittaudu ryhmään tästä
 • Laskennalla luottamusta
  • Vertaisryhmän vetäjä: Päivi Kosonen, Itä-Suomen Yliopisto
  • Vertaisryhmän ajankohdat: 13.12.2022 klo 15-16:30, 9.1.2023 klo 15-16:30 ja 24.1.2023 klo 15-16:30.
  • Ryhmän kuvaus: Ryhmä pureutuu pohtimaan teemoja talouden ja luottamuksen yhtymäkohdassa. Miten laskentajärjestelmällä voidaan rakentaa luottamusta organisaation sisällä sekä ulkopuolelle? Miten johtaja voi talouspuheella rakentaa tai vahvistaa luottamusta? Keskusteluissa myös talouden informaatio ja luottamus, tunnetason talousosaaminen sekä tietoisuus erityisesti taloudellisesti haastavissa tilanteissa luottamuksen kehittymisestä. Pääpaino on osallistujien niissä kokemuksissa, joita halutaan jakaa sekä niistä heräävissä ajatuksissa ja yhteisessä keskustelussa. Myöhemmissä tapaamisissa teemoja voidaan syventää osallistujien mielenkiinnon pohjalta. Halutessaan ryhmä pääsee tuottamaan aiheeseen liittyvän blogin, jotka julkaistaan myöhemmin TYÖ2030 Johtamisfoorumin sivuilla.
  • Ilmoittaudu ryhmään tästä

Ryhmät kokoontuvat vetäjien avustuksella kolme kertaa. Kutsun ryhmään sekä tarkemmat tiedot tapaamisista ja niiden sisällöistä lähetetään sähköpostilla ryhmän osallistujille ilmoittautumisen päätyttyä tai ennen ryhmän alkua. 

Vertaisryhmien vetäjien esittely:

Karhula Saara 3Saara Karhula on työskennellyt koko työuransa organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen parissa. Hän konsultoi ja valmentaa Verona Consulting Oy:ssa erityisesti johtamiskulttuuurien kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä ja on ollut mukana useissa hankkeissa kehittämässä luottamukseen ja psykologiseen turvallisuuteen nojautuvaa toimintakulttuuria sekä valmentavaa johtamista. Käyttäytymistieteilijänä ja sosiaalipsykologina Saara ammentaa lähestymistavassaan oppeja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä, neurobiologiasta sekä työpersoonallisuuden piirteistä yhdistäen ne omakohtaisiin kokemuksiin johtamisesta ja työelämän arkisista kohtaamisista.   

Tutustu Saaraan lisää:
 https://www.linkedin.com/in/saarakarhula/?originalSubdomain=fi
https://www.verona.fi/strategisten-kyvykkyyksien-ja-osaamisten-kehittaminen/ 

Mirjami Ikonen on Itä-Suomen yliopistonMirjami Ikonen DIGS-tutkimusyhteisön tutkimuspäällikkönä ja edelleen tutkijana ja yliopistonlehtorina kauppatieteissä (Business School) tutkinut johtajuutta ja luottamuksen kehittymistä, rikkoutumista ja palauttamista työyhteisöissä ja erilaisissa verkostoissa erityisesti prosessiontologisesta näkökulmasta. Mirjamia innostaa organisaatiokäyttäytymisen ja palveluekosysteemien prosesseista toimijoiden tulkintoina. Hän soveltaa tutkimuksessani kokeilevia, luovia laadullisia aineiston hankinnan ja analyysin menetelmiä (esimerkiksi eläytymismenetelmä, portraiture, myötätuntomenetelmä, autoetnografia). Pedagogiikassa nojaan tutkivaan oppimiseen ja kokeilen mielelläni erilaisia yhteisöllisiä oppimismenetelmiä, mm. legopedagogiikkaa. On saanut Itä-Suomen yliopiston Taitava Opettaja -palkinnon vuonna 2018, ja Suomen Ekonomien opetuspalkinnon vuonna 2019 rohkeasta verkko-opetuksen kehittämisestä.

Tutustu Mirjamiin lisää:
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/mirjami.ikonen/ 
https://www.linkedin.com/in/mirjami-ikonen-17489521/ 
https://www.youtube.com/watch?v=6uOTg9wGW28 

Kirsi SnellmanKirsi Snellman (KTT) on tutkija ja musiikkia rakastava tutkimusmatkailija. Kirsin tuore tutkimus liittyy tunteisiin, luottamukseen ja päätöksentekoon epävarmuuden vallitessa. Erityisen mielenkiinnon kohteena johtajien päätöksenteko, joka tähtää yhteiseen hyvään ja parempaan tulevaisuuteen. Hän on toiminut tutkijana sekä kansainvälisessä että kotimaisissa tutkimuskonsortioissa ja hänellä on yli 20 vuoden käytännön kokemus luovien prosessien johtamisesta ja luovan alan yrittäjyydestä. 

Tutustu Kirsiin lisää:
https://fi.linkedin.com/in/kirsi-costi-snellman-2581154 
https://www.lut.fi/en/FINT2023/contact-and-registration   
https://research.lut.fi/converis/portal/detail/Person/9943729?auxfun=&lang=en_GB 

Päivi Kosonen (KTT, KLT) toimii Itä-Kosonen PäiviSuomen yliopistossa kauppatieteiden laitoksella laskentatoimen yliopistonlehtorina. Päivin tuore (2022) väitöskirja käsittelee johdon talouspuhetta ja sen merkitystä henkilöstön kokemalle luottamukselle organisaatiota ja johtajaa kohtaan erityisesti talouskriisitilanteissa. Hänellä on pitkä työhistoria sekä käytännön laskentatyöstä että laskentatoimen opettamisesta korkea-asteella. Päivin tutkimusintressit liittyvät laskentajärjestelmillä, raportoinnin laadulla ja talousdiskursseilla luottamuksen synnyttämiseen erilaisissa organisaatioissa.

Tutustu Päiviin lisää:
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/paivi.kosonen/ 
https://www.linkedin.com/in/päivi-kosonen-193b9895/
https://www.youtube.com/watch?v=6uOTg9wGW28