TYÖ2030 tiedottaa tiistaina 15.11.2022


FET kuva

Maakuntaliittojen keskeinen tehtävänä on varmistaa alueellinen kehittyminen. Hämeen liitto halusi löytää uutta näkemystä erikoistumiseen tähtäävään strategiaansa ja työskentelymalliksi valittiin kansainvälisesti palkittu Fast Expert Teams -verkosto (FET).

Sen avulla voidaan tuottaa kehittämisen ratkaisuja digitaalisilla työkaluilla. Lopputuloksena saatiin arvokasta näkemystä ja ratkaisuehdotuksia tulevaisuutta varten.
Hämeen liiton tavoitteena oli löytää työskentelymalli, jonka avulla voitaisiin osallistaa laajat sidosryhmät kehittämään yhdessä maakuntaa.

”Meidän verkostoomme asiantuntijat koottiin organisaation sisältä ja ulkopuolelta niin koulutuksen kuin kokemuksen kerryttämän asiantuntemuksen perusteella. Mukaan saatiin erilaisia toimijoita viranomaisista oppilaitoksiin, yhteisöihin, tutkijoihin, yritysten edustajiin ja järjestöihin,” kuvailee aluekehitysasiantuntija  Minna Takala Hämeen liitosta.  

Paikasta ja ajasta riippumatta

Takalan mukaan alunperin tarkoituksena oli työskennellä paikan päällä olevissa perinteisissä työpajoissa, mutta niiden järjestäminen osoittautui haastavaksi. Tästä syystä päädyttiin FET-malliin, koska se mahdollisti joustavan tavan tehdä työtä digitaalisella alustalla paikasta ja ajasta riippumatta.

”Alkuun pohdimme paljonkin, uskaltaisimmeko lähteä mukaan näin erilaiseen työskentelytapaan. Lopputuloksena jopa 80 ihmistä osallistui HowSpace alustalla yhteistyöhön”, kuvailee Takala.

Hämeen liiton koko kehitystyö kesti noin kolme viikkoa. Strategiatyössä käsiteltiin maakunnan kannalta tärkeitä tulevaisuuden teemoja, jotka oli valittu älykkään erikoistumisen linjauksista. Teemoihin kuuluivat muun muassa luonnovarat, kestävän kehityksen ruokajärjestelmä ja älypalvelut. Tiimit työskentelivät kunkin teeman parissa, ja saivat tutustua ja osallistua myös muiden ryhmien työskentelyyn.

”Osallistujat kävivät aktiivisesti keskustelua ja sivustolla tehtiin yli 9000 vierailua. Työ tehtiin pääosin alustalla, jossa pystyttiin vaivattomasti seuraamaan etenemistä. Työskentelyssä löytyi monipuolisia ratkaisuja ja ideoita maakunnan kehittämiseen. Osallistujat antoivat menetelmästä myönteistä palautetta ja toivoivat, että työskentely jatkuisi tulevaisuudessa. Ihmiset lähtivät hyvin mukaan ja saatiin aikaan konkreettisia ehdotuksia, joista osa on jo edennyt”, Takala kommentoi.

Pääosassa innovatiivisuus

Hämeen liiton kehitystyö on esimerkki siitä, miten digitaalisella alustalla toimiva FET-verkosto toimii käytännössä. Työskentely on nopeaa, avointa ja joustavaa, sillä siinä hyödynnetään digitaalisia yhteistyöalustoja ja teknologiavälitteisessä työskentelyssä kenenkään ei tarvitse matkustaa. Työskentelylle on luonteenomaista innovatiivisuus ja parhaimmillaan tehtävän toimeksiantaja saa uusia ja yllättäviäkin ideoita.  

FET kytkeytyy TYÖ2030-ohjelman tavoitteeseen rakentaa Suomeen maailman paras työelämä. TYÖ2030-ohjelma tarjoaa FET-työskentelytavasta käytännöllisen työkirjan, jota eri organisaatiot voivat hyödyntää omassa kehitystyössään. TYÖ2030 mahdollistaa työskentelytavan kokeiluja ohjelmakauden aikana ja koordinoi FET-prosesseista saatujen tulosten ja kokemusten laajempaa levittämistä.  

Lisätietoja:

Minna Takala
aluekehitysasiantuntija Hämeen liitto
p. 050 526 4648
minna.takala@hame.fi