TYÖ2030 tiedottaa keskiviikkona 8.6.2022


Tervetuloa TYÖ2030 -ohjelman ja deidein monimuotoisuuden johtajuusfoorumiin 22.9.2022

Kuinka luomme monimuotoisen työyhteisön? Miten tuemme monimuotoista työyhteisöä ja myös johdamme sitä inklusiivisesti?

Vaikka monimuotoisuuden ja sen johtamisen edut on tunnistettu niin inhimillisestä kuin liiketoiminnallisesta näkökulmasta, on sen edistäminen yhä monelle yritykselle ja organisaatiolle vaikeaa – erityisesti, jos vastuu työn edistämisestä jää henkilöstöhallinnon harteille.

Monimuotoisuudella viitataan eroavaisuuksiin sekä eroavaisuuksien kirjoon tietyssä ympäristössä – esimerkiksi henkilöstön erilaisiin taustoihin, koulutuspolkuihin, kokemuksiin, kykyihin, taitoihin ja arvoihin. Monimuotoisuuden johtaminen on osa muutoskyvykkyyttä, jolla varmistetaan, että organisaatioilla on toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Kun jokainen meistä saa olla työpaikalla oma itsensä, saavuttaa yhä useampi työyhteisön jäsen potentiaalinsa.

Tervetuloa monimuotoisuuden johtajuusfoorumiin 22.9. keskustelemaan, kuinka monimuotoisuus näkyy työpaikoilla nyt ja tulevaisuudessa – ja kuinka voimme johtamisen keinoin tukea ja kehittää monimuotoisen työyhteisön kehittymistä.

Ilmoittaudu täältä

Foorumi toteutetaan hybridinä. Foorumin jälkeen tarjotaan monimotoisuuden johtamisen vertaisryhmiä sekä workshopin. Tarkemmat tiedot ja puhujat julkaistaan elokuussa.

Foorumi toteutetaan sekä suomen- että englanninkielellä. Forum is held both in Finnish and English.

Invitation in English here.

 

Lisätietoja

Christa-Jemina Korhonen
Viestinnän asiantuntija
TYÖ2030
christa-jemina.korhonen@ttl.fi