Profile (3)

Työelämäfoorumi Suomi 2022 tarjosi alustan suomalaisen työelämän pitkäjänteiselle kehittämistyölle

Työelämäfoorumi Suomi 2022 on uusi vuosittain järjestettävä työelämän keskustelutapahtuma, joka kokoaa työelämän keskeiset toimijat ja asiantuntijat yhteen keskustelemaan työelämän murroksesta ja muutoksesta. Työelämäfoorumin tavoitteena oli avata keskustelua innostavan ja hyvinvointivaltiota tukevan työelämän tulevaisuuden rakentamiseksi yhdessä.

Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin verkossa ja Pikku-Finlandiassa, Helsingissä 31.8.2022.

Parasta työelämää Suomessa

Uuden työelämän keskustelutapahtuman keskiössä olivat tärkeimmät työelämän ja työelämään vaikuttavan talouden kysymykset Suomessa ja maailmalla sekä yhdessä päättäjien, tutkijoiden, muiden työelämän ja talouden vaikuttajien kesken käytävä keskustelu työelämän muutoksesta ja tulevaisuudesta.  

Päivän keskusteluissa pyrittiin etsimään vastauksia muun muassa siihen, mikä vaikutus työelämällä ja taloudella hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon? Mikä vaikutus näillä on työllisyystavoitteisiin, ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuden lisäämiseen? Miten vahvistamme yhteiskunnan ja työelämän resilienssiä meitä kohtaavissa haasteissa? Miten hyödynnämme digitalisaatiota, luottamusta ja yhteistyötä osana suomalaista vahvaa työelämää? Miten vahvistamme mielikuvaa korkeasta osaamistasosta ja nostamme Suomen asemaa houkuttelevana investointikohteena?  

Tapahtumassa puhuivat muun muassa eduskunnanpuhemies Matti Vanhanen, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sekä Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Mukana olivat myös näyttelijä Jasper Pääkkönen, tutkimusprofessorit Tuomo Alasoini ja Heikki Hiilamo, Googlella johtajan toimiva Yasine Samb sekä johtamisen professori Alf Rehn. Puheenvuorojen pitäjien lisäksi tapahtuman aiheista oli keskustelemassa merkittävä joukko päättäjiä ja omien alojensa asiantuntijoita.

Usein kysytyt kysymykset:

Mikä on Työelämäfoorumi 2022?

Työelämäfoorumi Suomi 2022 on vuosittain järjestettävä työelämän keskustelutapahtuma. Työelämäfoorumi kokoaa vuosittain työelämän toimijat ja asiantuntijat yhteen keskustelemaan työelämän ajankohtaisista kysymyksistä ja ratkaisuista, joilla suomalainen työelämää voidaan kehittää kohti parhaita, kansainvälisesti tunnustettuja ratkaisuja.

Ensimmäinen Työelämäfoorumi Suomi 2022 järjestetään 31.8.2022.

Kuka Työelämäfoorumin järjestää?

Työelämäfoorumi Suomi 2022:n järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi mukana ovat työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriöiden ohella mukana ovat Elinkeinoelämän keskusliitto, EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK, STTK ry, Akava, Teollisuusliitto, Kunta- ja hyvinvointialuetyöntajat, KT, Valtion työmarkkinalaitos, Kirkon Työmarkkinalaitos, KiT sekä Suomen Yrittäjät.

Kuka Työelämäfoorumiin voi osallistua?

Työelämäfoorumi Suomi 2022:een voivat osallistua kaikki työelämän kysymyksistä ja niiden kehittämisestä kiinnostuneet. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään Pikku Finlandiassa 31.8.2022. Mukaan mahtuu 400 kutsuvierasta. Tapahtuma streemataan ja sitä oli mahdollisuus seurata tapahtumasivulla julkaistun linkin kautta.

Miksi Työelämäfoorumi Suomi 2022 järjestetään?

Työelämäfoorumi Suomi 2022:n tarkoituksena on koota työelämän keskeiset toimijat ja asiantuntijat keskustelemaan työelämän murroksesta ja muutoksesta, jota jo kaksi vuotta jatkunut pandemia on kiihdyttänyt.

Työelämäfoorumi Suomi 2022 pyrkii avaamaan vuoropuhelun, joka mahdollistaa yhteisen innostavan ja hyvinvointivaltiota tukevan työelämän tulevaisuuden rakentamisen yhdessä.

Suomi ja suomalainen työelämä tarvitsevat tekoja, vahvaa keskustelua siitä, millainen Suomi menestyy ja millaisessa Suomessa meidän kaikkien on hyvä elää tulevaisuudessa.

Onko tapahtuma maksuton vai maksullinen?

Tapahtuma on maksuton ja tapahtumaan voivat osallistua kaikki työelämästä ja sen kehittämisestä kiinnostuneet. 

Tutustu lisää