FET kuva

Vahvista uuden ajan yhteiskehittämisen osaamistasi ja hae mukaan Fast Expert Teams - valmennukseen!

TYÖ2030-ohjelma yhdessä Humapin kanssa järjestää syksyllä kaksi Fast Expert Teams toimintamallin fasilitointivalmennusta. Kumpaankin ryhmään kootaan enintään 20 osallistujan ryhmä, jossa on sopivasti erilaisuutta. Valmennus antaa osallistujille eväät toimia FET-prosessin vetäjänä oman organisaation sisäisessä tai eri toimijoiden välisessä toteutuksessa. Osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta FET-mallista tai digitaalisesta fasilitoinnista.

Mikä FET on?

Fast Expert Teams (FET)-työskentely tuo nopeasti erilaista asiantuntemusta omaavat, eri paikoissa työskentelevät ihmiset yhteistyöhön haasteiden ja monisyisten tehtävien ratkaisemiseksi. FET-prosessin avulla synnytetään uutta ajattelua yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeisiin. FET-toimintamallissa kootaan yhteen ongelmanratkaisuun tarvittava asiantuntijoiden joukko, joka alkaa yhdessä ratkomaan tehtävää. Ratkaistavat ongelmat voivat olla hyvin laajasti erilaisia liike-elämää tai julkisia palveluita koskevia kysymyksiä. Ongelman tulee olla sellainen, että se hyötyy uudenlaisesta, yhteisestä ajattelusta ja aidosta diversiteetistä. Toimintamalli palkittiin elokuussa kansainvälisellä innovaatiopalkinnolla.

Yhteensä kuusi tuntia kestävä maksuton valmennus (3 * 2h) tapahtuu digitaalisella Howspace-alustalla sekä Teamsissa ja sen rakenne seuraa FET-työkirjan sisältökokonaisuuksia. Työkirjan pääset lataamaan sekä suomeksi ja englanniksi täältä. Työkirjaan tutustuminen kuuluu valmennuksen ennakkotehtäviin.

Valmentajina toimivat Humapilta Annika Ranta, Matti Hirvanen sekä Riitta Hyppänen. Ilmoittautua voi aina 5.10. asti.

Valmennuksen sisältö

Valmistautuminen valmennusprosessiin: FET käsikirja

Ennakkoviritys

Työpaja 1: Miksi FET?

 • Mikä FET on? Työtavan ideologia, periaatteet ja sopivuus
 • Merkityksellisen tavoitteen rakentaminen
 • Resurssointi (aika, ryhmät, koordinoituminen)
 • Luottamuksen synnyttämisen käytännöt

Välipohdinta kokemuskolmikoissa

Työpaja 2: Mitä ja miten?

 • Prosessimaisuus & oppiminen
 • Rakenne (selkeys, hälyttömyys, samanakaisuus, eriaikaisuus)
 • Läpinäkyvyys: Teknologiat ajattelupaikkana
 • Osallistujakokemus

Välipohdinta 2 kokemuskolmikoissa

Työpaja 3: Onnistumisen edellytyksiä

 • Johtaminen ja osaaminen
 • Yhteinen aika ja työtavat
 • Verkostomaisen prosessin fasilitointi
 • Vuorovaikutuksen tukeminen digitaalisesti

Yhteenveto ja reflektointi: Viestintä ja Opit jakoon

Ryhmät (täynnä)

Valmennusryhmä 1:
10.10.2022 klo 10-12
24.10.2022 klo 10-12
9.11.2022 klo 14-16

Valmennusryhmä 2:
11.10.2022 Klo 8-10
26.10.2022 klo 14-16
10.11.2022 klo 9-11

Osallistujilla on mahdollisuus osallistua uusiin käynnistyviin FET-toteutuksiin asiantuntijoina valmennuksen aikana tai sen jälkeen ja saada näin käytännön kokemusta ryhmätyöskentelystä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja se tapahtuu pro bono. Kaikille valmennuksen käyneille myönnetään FET-fasilitaattorin todistus, jonka voi liittää omaan LinkedIn-profiiliin.

Olisitko kiinnostunut FET-valmennuksesta, mutta et päässyt syksyn ryhmiin mukaan? Voit ennakkoilmoittautua tammikuussa mahdollisesti käynnistyvään kolmanteen ryhmään. Päätös extraryhmästä tehdään marraskuun aikana. Ilmoittautumiseen pääset täältä.

Lisätietoja

Annika Ranta
Organisaatiokonsultti
HUMAP
annika.ranta@humap.com
+358 50 561 1356

Matti Hirvanen
Organisaatiokonsultti
HUMAP
matti.hirvanen@humap.com
+358 44 549 6299