Miten liikkuminen saadaan yhdeksi keskeiseksi osaksi työelämän ja työkyvyn kehittämistä?

Yhteiskunnan tasolla liikkumisen merkitys työkyvylle on tiedostettu, mutta sen rooli työelämässä tarvitsee konkretisointia sekä laajapohjaista yhteistyötä. Suomalaisista työpaikoista 94 % tukee henkilöstönsä liikkumista tavalla tai toisella, mutta vain harva tekee sitä suunnitelmallisesti ja strategisesti. Nämä yritykset keräävät liikkumisen tuomien hyötyjen koko potin: terveyden, työkyvyn, paremman taloudellisen tuloksen sekä vetovoimaisen työnantajakuvan. Lähtökohta lisätä liikkumista työelämässä on melko hyvä. Tilannetta voidaan parantaa pienin ratkaisuin, joista toimivimmat löydetään teidän kutsuttavien organisaatioiden ja työpaikkojen yhteistyön avulla.

Tulevaisuusvuoropuhelussa ratkaistava kysymys on, miten liikkuminen saadaan yhdeksi keskeiseksi osaksi työelämän ja työkyvyn kehittämistä? Työskentelyn pohjatyöaineistona on Liikkuvan työelämän viisi ratkaisua lisätä työ- ja toimintakykyä liikkumisen keinoin työelämässä.

Tulevaisuusvuoropuhelussa keskustellaan mm.:

  • Mihin työelämän tahot pystyvät vaikuttamaan? Miten?
  • Mikä on yksi konkreettinen asia, johon tahot voivat sitoutua? Miten?
  • Mikä olisi yhteinen vaikuttamisen kohde? Ja mitä pitäisi tehdä, jotta asia menee eteenpäin?
  • Mistä huomaa, että jokin on muuttunut?

    Tulevaisuusvuoropuhelun järjestävät Liikkuva aikuinen ja Suomen Olympiakomitea yhteistyössä Suomi liikkeelle -ohjelman ja Työ2030-ohjelman kanssa.
Lisätietoja:

Miia Malvela, Liikkuva aikuinen -ohjelma, miia.malvela@jamk.fi, 050 4432376