Miltä näyttää elintarvikealan työn tulevaisuus?

Elintarvikealan toimijat (Elintarvike¬teollisuusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL) ovat yhdessä käynnistäneet Tulevaisuusvuoropuhelun, jonka tarkoitus on käydä yhteistä keskustelua elintarvikealan nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita ja uusia mahdollisuuksia.

Osana Tulevaisuusvuoropuhelua on tilattu Etlan, Laboren ja E2:n toimialaselvitys, joka käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuutta. Selvitys sisältää elintarvikealan toimintaympäristön analyysin sekä työpaikoille suunnatun kyselyn. Kaikki vastaajat totesivat, että alan tulevaisuudennäkymissä on enemmän myönteistä kuin kielteistä. Lupaavia tekijöitä ovat muun muassa kuluttajien suuri arvostus kotimaista ruokaa kohtaan, vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjuminen.

Vuoropuhelussa on luotu suuntaviivoja sille, mitä asioita alan toimijoiden tulisi jatkossa kehittää yhdessä alan vetovoiman lisäämiseksi.

Syksyllä 2024 jatkuvassa Tulevaisuusvuoropuhelussa keskustellaan siitä, mihin elintarvikealan työ on muuttumassa AI:n, datana ja digitalisaation seurauksena ja mitä osaamistarpeita siihen liittyy.

Lisätietoja:

Anne Somer, Elintarviketeollisuusliitto ETL ry,  anne.somer@etl.fi, 050 345 2134

Veli-Matti Kuntonen, Suomen Elintarviketyöläisten liitto ry veli-matti.kuntonen@selry.fi, 0400 611 882