Hoitaja auttaa sängyssä makaavaa vanhusta käyttämään tablettia ja kuulokkeita.

Kekseliäät kehittäjät – Kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen hanke. Hanke on alkanut 1.11.2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa.

Päätavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistamista koronakriisin eri vaiheissa sekä vahvistaa yhteistyöhön ja luottamukseen perustuvaa kokeilemisen ja kehittämisen kulttuuria kuntatyöpaikoilla. 

Mitä tehdään?

  • Kerätään, nostetaan esille ja jaetaan kunta-alan kekseliäitä ratkaisuja etenkin etäpalveluihin, etätyöhön ja -johtamiseen, työkykyjohtamiseen, perehdyttämiseen ja työsuojeluun liittyen. 
  • Järjestetään kuntatyöpaikkojen tarpeista nousevia teematyöpajoja ajankohtaisista aiheista. 
  • Haastatellaan, seurataan ja analysoidaan kuntaorganisaatioiden edustajia, tutkijoita ja kehittäjiä työn ja toimintatapojen muutoksista sekä kehittämisen kysymyksistä kunta-alan eri toimialoilla. 

Lue juttusarja kekseliäistä ratkaisuista kunta-alalla tästä.

Lue hankkeen keskustelualoite Näkymiä kunta-alan työelämän kehittämiseen korovavuonna 2021 kokonaisuudessaan täältä.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 97 500 e.

Kuntatyö murroksessa -webinaarisarja 7.6.2021 alkaen

Webinaarisarjan tavoitteena on avata työn murroksen teemoja ja esitellä kiinnostavia kunta-alan casejä teemoihin liittyen. Webinaarit tallennetaan. Webinaareja toteutetaan 10.

Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos. Digitaalisten työtapojen kehittäminen Uudenmaan liitossa, 21.6. kello 9-10.30. 

Katso tallenne tästä (Kunta.tv)

Millaisia ovat odotettavissa olevat muutokset hallinto- ja toimistotyössä ja miten työtapoja voidaan kehittää digitaalisia välineitä hyödyntäen? Millaisia toimintamalleja tulevaisuuden asiantuntijatyössä tarvitaan? 

Webinaarissa esitellään työn murroksen seurantatuloksista hallinto- ja toimistotyön näkökulmasta ja avataan Uudenmaan liitossa kehitettyjä digitaalisia toimintamalleja. Mukana ovat johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista sekä Uudenmaan liitosta hallintopäällikkö Liisa Setälä ja erityisasiantuntija Suvi Silvennoinen. Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö. Työntekijät muutostoimijoina, case Tampereen kaupunkiympäristön palvelualue 7.6.2021 kello 14-15.30.  

Katso tallenne tästä (Kunta.tv)

Miten ajankohtaiset, monia kuntaorganisaatioita koskevat murrokset vaikuttavat työntekijöihin ja heidän toimijuuteensa? Millaisista näkökulmista työntekijät lähestyvät muutosta ja miksi? Millaisia toimijatyyppejä muutostilanteessa voidaan tunnistaa? Tutkijatohtori Tiina Tuominen Tampereen yliopistolta on kolmivuotisessa tutkimuksessa tutkinut Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueella työntekijöitä muutostoimijoina, muutostoimijuuden kehittymistä ja sitä selittäviä tekijöitä. 

Webinaarissa avataan työn murroksen tuloksia kehittyvän ja innovatiivisen kuntatyön näkökulmista sekä tarkastellaan Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueella tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia. Mukana keskustelemassa ovat tutkijatohtori Tiina Tuominen Tampereen yliopistosta, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista, Tampereen kaupungilta kehityspäällikkö Matias Ansaharju ja kaavoitusarkkitehti Hanna Ohtola. Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Lisätietoja

Anna-Mari Jaanu
Ohjelmapäällikkö
Suomen Kuntaliitto ry/KT Kuntatyönantajat
anna-mari.jaanu@kt.fi
p. 050 572 4620

Lue lisää Kekseliäät kehittäjät -hankkeesta
KuntaTyö2030-sivustokehittäjä pieni3logo