Ruokakaupan kassatyöntekijä antaa kuitin ja vaihtorahat asiakkaalle.

Kokoaikatyön lisääminen kaupan alalla: Joustava kokoaikatyö -toimintamallin lanseeraaminen kaupan alan yritysten ja henkilöstön keskuuteen on kaupan alan työehtosopimusosapuolien – Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton – kehittämä malli.

Joustavalla kokoaikatyöllä tarkoitetaan järjestelmää, jossa alle 37,5 tunnin sopimuksella työskentelevälle työntekijälle maksetaan täyttä kuukausipalkkaa. Vastineeksi työntekijä sitoutuu ottamaan vastaan työvuorolistalle etukäteen merkittyjen työvuorojen lisäksi niin sasnottuja joustotunteja siten, että tunnit yhteensä vastaavat kokoaikatyötä.

Järjestelmän päätavoitteena on lisätä kokoaikaisen työn määrää, täyttää nopeasti syntyvän työvoiman tarpeet sekä edistää paikallisia ratkaisuja etenkin vähittäiskaupan alalla, missä merkittävä määrä työntekijöistä työskentelee osa-aikaisena.

Mitä tehdään?

  • Laaditaan toimintaohjeet joustavaan kokoaikatyöhön. 
  • Edistetään ja tuetaan joustavan kokoaikatyön käyttöä kaupan alan yritysten ja työntekijöiden keskuudessa.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 20 000 e.

Lisätietoja

Antti Vaaja
Johtava asiantuntija
Kaupan liitto
antti.vaaja@kauppa.fi
p. 358 (0)9 1728 5140