Pappi kuvaa itseään älypuhelimella.

Kirteko 2030: Kirkko tulevaisuuden työpaikkana – Vuoropuhelua kirkossa ja sen työpaikoilla -hankkeessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pääsopijaosapuolet – Kirkon työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon alan unioni r.y. ja Kirkon alat ry – jatkavat Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelmassa käynnistettyä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on edistää työpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Päätavoitteena on hahmottaa yhteinen tilannekuva kirkosta tulevaisuuden työpaikkana ja samalla vauhdittaa kirkon työpaikkojen toipumista koronakriisistä ja edistää toimintatapojen uudistumista mm. digitaalisuutta hyödyntäen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja luottamusta kirkossa ja sen työpaikoilla.

Mitä tehdään?

  • Edistetään kirkon työn ja työelämän tulevaisuudesta käytävää vuoropuhelua. Työpaikkatason vuoropuhelussa hyödynnetään Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennusta. Työpaikkojen toimijoiden välistä vuoropuhelua varten järjestetään Kirteko-tapaamisia.  
  • Mahdollistetaan vuoropuhelu, johon voivat osallistua eri työpaikkojen johto ja esimiehet sekä työntekijät ja heidän edustajansa (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) mahdollisimman laajasti.
  • Tuetaan vuoropuhelua työelämän kehittämisen ja tutkimuksen asiantuntijoiden puheenvuoroin, ruokitaan kokeiluja ja jaetaan uudistumista tukevia toimintatapoja.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 40 000 e.

Lisätietoja

Katariina Kietäväinen
Työmarkkina-asiamies
katariina.kietavainen@evl.fi
050 583 9824