Kolme ihmistä tekee muistiinpanoja palaverissa.

Hakuilmoitus


TYÖ2030 kutsuu työpaikat mukaan työelämän kehittämiseen ja hyödyntämään aiempaa kehittämistyötä!

 

TYÖ2030-ohjelma avaa 7.2.2022 valtakunnallisen ja yhteisen haun niin toimiala- kuin aluehankkeille. Yhdellä haulla haetaan verkostomaista toimintaa.

Vuonna 2022 TYÖ2030 -ohjelman tärkeitä periaatteita ovat kohderyhmien tavoittaminen sekä toiminnan pitkäkestoinen vaikuttavuus. Vuoden 2022 aikana tavoittelemme ensisijaisesti syntyneiden ja syntymässä olevien tuotosten levittämistä laajasti toimialoilla ja työpaikoilla. Tämä tarkoittaa tuotosten konseptointia ja toimijoiden verkottamista yhteiskehittämisen äärelle. Tavoitteena on laajasti skaalata ja tarvittaessa edelleen kehittää syntyneitä työelämäinnovaatiota sekä innostaa työpaikkoja niiden hyödyntämiseen. Vuoden 2022 rahoitushaku keskittyykin verkostomaiseen toimintaan, jossa työpaikat voivat hyödyntää ja kehittää hankkeissa jo syntyneitä tuloksia.

Työterveyslaitos antaa tukea hankesuunnitelman ja hakemuksen laatimiseen:

Voitte varata hankehakemuksen laatimiseksi henkilökohtaisen sparrausajan sähköpostitse tai puhelimitse. Mikäli olette kiinnostuneita sparrauksesta, ottakaa suoraan yhteyttä Laura Sarparantaan: laura.sarparanta@ttl.fi +358304743371

Hakuaika

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti ja hakijan edustajan sähköisellä allekirjoituksella varustettuna osoitteeseen tyoterveyslaitos@ttl.fi. Hakemuksen sisäänjättöpäivät ovat 25.2., 25.3., 29.4. ja 27.5.2022.

Hakuaikana jokaisen kuukauden viimeiseen perjantaihin mennessä jätetyt hakemukset käsitellään seuraavan kuukauden ensimmäisessä ohjelman työjaoston kokouksessa. Hakemuksia käsitellään siis kerran kuukaudessa.

Lisätietoja

Tarkempaa tietoa rahoituksesta, hakukriteereistä ja hakemuksen tekemisestä löytyy täältä.

Tietoa aiemmin kehitetystä toimintamalleista ja työkaluista löydät TYÖ2030 -sivuilta

Sivuilla voidaan julkaista käynnissä olevissa tai jo päättyneissä hankkeissa aikaansaatuja kiinnostavia tuloksia. Hakijat voivat poimia näistä tuloksista kiinnostavimmat ja ehdottaa niiden perusteella hanketta/verkostotoimintaa. 

 

Yhteyshenkilöt:

Sanna Kulmala, ohjelmajohtaja, sanna.kulmala@ttl.fi, +358 40 411 6378

Laura Sarparanta, työelämän kehittämiskonsultti, laura.sarparanta@ttl.fi, 050 583 9973

Aija Kuurne, vastaava juristi, projektipäällikkö, aija.kuurne@ttl.fi, +358 43 825 6346