keskiviikkona 1.kesäkuuta.2022 

20200612_eeva_raita_lowres_sRGB_01 (1)

Johdon konsulttina ja kulttuurin muutoksen asiantuntijana en ole vielä tavannut yhtään yritystä, joka ei kamppailisi siilojen kanssa. Toimialasta ja kokoluokasta riippumatta aikaa ja energiaa tuhlautuu sisäisistä tonttirajoista taistelemiseen, tuplatyöhön ja kyvyttämyyteen pelata yhteen

Tämä on turhauttavaa ja turhaakin. Fiksu johtaja valjastaa teköälyn, datan ja analytiikan avukseen rakentaakseen sillat siilojen ylle ja auttaakseen organisaatioita aidosti puhaltamaan yhteen hiileen.

Ennen kuin riennämme ratkaisujen maailmaan, on hyvä tunnistaa ratkaisemisen arvoinen ongelma. Tavoitteena ei tulisi olla siilojen rikkominen vaan siltojen rakentaminen niiden välille. Tähän on kaksi syytä. Yhtäältä sosiaalipsykologiasta tiedämme kuinka elintärkeitä ryhmäjäsenyydet ovat ihmisille. Sosiaalisina olentoina kaipaamme yhteenkuuluvuutta ja siilot mahdollistavat ‘meidän’ erottamisen ‘heistä’ sekä oman itsetunnon vahvistamisen omaa ryhmää suosimalla. Toisaalta tarve siiloille on systeeminen, sillä niiden avulla monimutkainen kokonaisuus jaetaan hallittavampiin osakokonaisuuksiin. Seurauksena ei saisi olla juurettomuus ja kaaos.

Jos ei voi rikkoa, miten vahvistaa välissä olevia suhteita? Ainakin kahdella tavalla: vahvistamalla sosiaalisia verkostoja ja siilorajat ylittävien ihmissuhteiden muodostumista ja, kaksi, varmistamalla, että informaatio kulkee siilojen läpi ja siilolta toiselle.

Kun ihmiset tuntevat toisiaan yli siilorajojen, ennakkoluulot vähenevät, on helpompi pyytää apua ja olla tietoinen siitä, mitä toisessa siilossa tapahtuu. Yksi keino vahvistaa verkostoja, on auttaa saman teeman parissa työskenteleviä löytämään toisensa tekoälyn avulla. Esimerkiksi Futuricelle olemme keräämme arjessa käytettäviin työkaluihin (työkalenteri, julkinen chat ja tuntimerkinnät) jääviä digitaalisia jalanjälkiä sen visualisoimiseen kuka on työskennellyt minkäkin aiheen parissa. Bubble Burster on firman sisäinen hakukone, jossa sanahaun tuloksena piirtyy kuva työntekijöiden nimillä varustetuista kuplista, joiden koko vastaa jälkien määrää: mitä isompi kupla henkilöllä on, sitä enemmän hänellä on aiheeseen liittyviä jälkiä. Kuplasta löytyy henkilön kuva ja yhteystiedot eli se houkuttelee ottamaan yhteyttä ihmissuhteiden vahvistamiseksi ja pyörän uudelleen keksimisen vähentämiseksi.

Verkostojen vahvistamisen lisäksi teknologiaa voi hyödyntää siilorajat ylittävään tiedonkulkuun, kun mahdollisimman suuri osa tiedosta saadaan läpinäkyvästi kaikkien saataville - ja mielellään mahdollisimman automaattisesti. Yksinkertaisimmillaan ratkaisuksi riittäävät erilaiset datasta tehdyt visualisoinnit (dashboard), joiden avulla monimutkainen tieto tiivistyy yksinkertaisiin ja reaaliaikaisiin kuvaajiin. Omiin tarpeisiimme olemme esimerkiksi rakentaneet Power-käyttöliittymän, jonka avulla hallitsemme myyntiä ja projekteihin työllistämistä yli siillorajojen. Konsultointityössä on jatkuvasti tarve löytää oikeat osaajat projekteihin, varmistaa, työtehtävien tasaianen jakaantuminen sekä ennakoida tilauskirjaa. Powerin näkymien avulla kuka tahansa voi nähdä millaisia hankkeita on käynnissä ja suunnitteilla, ketkä ovat lähiaikoina vapautumassa projektista, ja mikä on liiketoimintamme reaaliaikainen tila. Paraikaa rakennamme näiden näkymien päälle seuraavaa tasoa, jossa datan avuksi valjastetaan tekoäly, jotta voidaan hiljaisien signaalien avulla ennakoida tulevaa sen sijaan että vain kuvataan nykytilannetta.

Jos teknologia tarjoaa hyviä ratkaisuja siilojen silloittamiseksi, miksi yritykset yhä kamppailevat samojen ongelmien kanssa? Suurin haaste olemme tietysti me, ihmiset. Jotta datasta, analytiikasta ja tekoälystä olisi mitään hyötyä organisaatioille, se on saatava osaksi työnteon arkea ja päätöksentekoa. Ratkaisujen kehittäjältä tämä vaatii syvällistä ihmis- ja organisaatioymmärrystä, jotta uudet työkalut osataan suunnitella osaksi luontaista työnkulkua samalla houkutellen esille uusia työtapoja ja -rutiineja. Meiltä työntekijöiltä ja johtajilta tämä puolestaan vaatii intoa ja halua haastaa totuttuja työtapoja, rohkeasti kokeilla uutta ja muokata omaa käyttäytymistä.

Eeva Raita on sosiaalipsykologi ja kulttuuri- & strategiajohtaja Futuricelle. Hän toimii Tekoäly 4.0 ohjausryhmässä. Hänen väitöskirjansa käsitteli digitaalisesti välittyneitä kokemuksia yhdistellen laadullista ja määrällistä dataa eri analyysimenetelmillä.

johtajuusverkosto_graafinenelementti_2-oranssi-taivas

 
Tutustu ja lue muiden johtamisuteliaiden
ajatuksia johtajuusblogeista!