Perjantaina 10. syyskuuta 2021


Auvinen-Erkki-front

Tämän päivän ja huomisen nopeatempoisessa työelämässä menestyvät ne, joilla on kyky ja halu uudistua ja ajatella toisin. Tämä koskee niin organisaatioita kuin yksittäisiä työntekijöitäkin. Yhä kiristyvässä kilpailussa työn arjessa tapahtuva innovointi organisaation on menestyksen perusta.

Työntekijöillä on tänä päivänä hyvä osaamistaso. Ydinosaamiseen kuuluvat ammatti- ja tehtäväsidonnaiset tiedot ja taidot sekä myös kyky ratkaista työpäivän aikana eteen tulevat ongelmat. Osaaminen ei kuitenkaan rajoitu vain päivittäisistä tehtävistä selviytymiseen.

Työltä odotetaan entistä enemmän. Työn pitää olla haasteellista, siinä pitää olla vaikutusmahdollisuuksia ja työn pitää tarjota onnistumisen elämyksiä. Työn arjessa tulee olla aikaa ja mahdollisuuksia, ei pelkästään suorittamiseen, vaan myös osaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen edelleen. Innovointi ja aloitteiden tekeminen on osa jokaisen osaajan työn arkea.

Johdon tulee yhdessä työntekijöiden kanssa luoda työpaikalle kulttuuri, jossa kannustetaan jatkuvaan oppimiseen sekä uusien kehitysideoiden ja luovuuden käyttöön. Tärkeää on ottaa kaikkien ideat ja ajatukset hyötykäyttöön.

Luovan ja innostavan työyhteisön luominen edellyttää erityisesti johdolta herkkää korvaa ja kannustamisen taitoa. Kiireessä, rohkaisun puuttuessa tai epäonnistumisen pelossa innovaatiot jäävät tekemättä.

Jotta työntekijät voisivat olla aloitteellisia, heille pitää varata aikaa ja mahdollisuuksia omaa työtä, koko työyhteisön toimintaa ja olosuhteita sekä tuotteita ja palveluita kehittävään ideointiin. Myös asiakkaat ja erilaiset palveluntarjoajat tulisi saada mukaan toiminnan suunnitteluun yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa. Tämä on varmin keino lisätä työyhteisön tuottavuutta ja tuloksellisuutta, parantaa työhyvinvointia ja pidentää työuria.

Suomessa toimii useita menestyviä yrityksiä ja työyhteisöjä, joissa on ymmärretty jokaisen osaamisen merkitys. Uudenkaupungin Valmet Automotive Oy on hyvä esimerkki yrityksestä, jossa koko henkilöstö on ollut jo vuosia mukana kehittämässä tuotantoprosesseja ja arvioimassa toimintatapoja. Moni varmaan ihmettelee, miten Suomessa, kaukana maailman keskuksista, on onnistuttu tekemään jo vuosikymmenet henkilöautoja, joiden valmistus on yksi maailman kilpailluimmista teollisuudenaloista. 

Valmet Automotive Oy on tiivistänyt oman kilpailukyvyn viideksi arvositoutumiseksi, jotka ohjaavat konsernin kaikkia 4500 työntekijää. Ne korostavat jatkuvaa oppimista, yrittäjähenkistä työntekemistä, lupauksista kiinni pitämistä, oman työn johtamista ja kaikkien työn arvostamista. Nämä rakentavat yrityskulttuuria, jossa kehitysehdotukset ja oman mielipiteen esilletuominen vahvistavat yritystä.

Uudenkaupungin tehdas on hyvä esimerkki toimintamallista, jonka tavoitteena on kestävällä tavalla hakea tulevaisuuden kilpailukykyä. Muut työpaikat voisivatkin ottaa mallia tästä fiksusti toimivasta autotehtaasta!

kirjoittaja Erkki Auvinen, työelämäasiantuntija, STTK ry