Asiantuntijatietoa, kokemuksia ja artikkeleita

Näin esimies on läsnä työntekijöilleen

Kokemus läsnä olevasta esimiehestä vahvistaa työntekijöiden arvostuksen tunnetta. Esimiehen fyysinen läsnäolo ei kuitenkaan takaa, että työntekijät saavat tarvitsemansa tuen. Etäjohtaminenkin voi olla hyvää.

Näin esimies vahvistaa työntekijän uskoa onnistumiseen

Pystyvyyden tunne kasvaa osaamisesta ja onnistumisista. Sitä tukevat palaute ja oppiminen muiden onnistumisista. Kannattaa myös tarkastella aiempia vastoinkäymisiä ja muutoksia: millaisilla keinoilla niistä on selvitty?

Kriisi tekee hyvästä johtamisesta entistäkin tärkeämpää

Koronavirusepidemian aikana sosiaali- ja terveysalan työntekijät joutuvat tekemään pitkiä työvuoroja ja asettamaan työnantajan edun oman jaksamisensa edelle. Miten tukea henkilöstöä, jotta kriisistä selviydytään kunnialla?

Ideoita, vinkkejä ja hyviä käytäntöjä

Johtajuus punnitaan kriisitilanteessa

Kriisitilanteessa johtamisessa korostuvat ennen muuta rauhallisuus, selkeys, päätöksentekokyky ja riittävä avoimuus, joka tarkoittaa totuuden esille tuomista, mutta ei kauhun luomista. Kaikkia yksityiskohtia ei kannata, eikä pidä kertoa kaikille, bloggaavat johtamisen konsultit Juha Arikoski ja Janne Marniemi Ramboll Oy:stä.

Podcast-vinkki: Mitä on johtaminen digiajalla?

Kun puhutaan työn murroksesta, johtajat ovat pitkälti vastuussa siitä, miten työ muuttuu yksittäisillä työpaikoilla. Tässä Workcast-podcast-sarjan jaksossa keskustellaan, millaista johtamista digiaikana tarvitaan ja mitä tiedetään johtamisen tilasta Suomessa.

Työterveyslaitos tarjoaa muutosjohtamisen konsultointia

Muutostilanteet voivat aiheuttaa epävarmuutta, epäilyjä, kyseenalaistamista sekä häiriöitä työn sujuvuuteen ja hallittavuuteen. Henkilöstön mukaan saaminen ja sitouttaminen uudistuneen organisaation tavoitteisiin vaatii vahvaa muutosjohtajuutta.