content.featured_image_alt_text

Yksilöllinen kuntoutus vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa eri tahojen välillä

Työnantajien työhyvinvointikoordinaattorit ja Kevan kuntoutusasiantuntijat käyvät säännöllisesti läpi ajankohtaisia kuntoutusasioita. Yhteydenpidossa ovat osoittautuneet erityisen käteviksi Skype- ja Teams-palaverit. Näiden hyödyt ovat vain korostuneet koronavirusaikana.

Ammatillisen kuntoutuksen onnistumisessa työnantajalla on suuri rooli, sillä esimerkiksi työkokeilut toteutetaan työpaikoilla. Jokainen kuntoutus on yksilöllinen ja erilainen ja vaatii pohdintaa puolin ja toisin. Niinpä Kevan kuntoutusasiantuntija ja työnantajan työhyvinvointikoordinaattori ovatkin usein yhteydessä.

Kevan kuntoutusasiantuntija Nina Aromäki-Palmroos ja Siun soten työhyvinvointikoordinaattorit Anne Jormakka ja Pasi Huotari kertovat yhteistyöstään.

Etätapaaminen sujuu, kun asialista kootaan etukäteen

Yhteydenpidon tavat ovat monet ja niistä sovitaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Yhteistyö asiakkaan, työnantajan, työterveyshuollon ja Kevan välillä on yleensä välttämätöntä, jotta kuntoutuksesta saadaan hyvä lopputulos aikaiseksi. Yhteistyötä tehdään aina tietosuojaa kunnioittaen. Kuntoutusasiaan liittyvistä kysymyksistä voidaan keskustella, jos asiakas on kuntoutushakemuksessaan antanut siihen luvan. Terveydentilaa koskevia tietoja Kevan edustaja ei kuitenkaan koskaan keskusteluissa voi tuoda esiin.

- Varsinkin etäpalaverit Skypellä tai Teamsilla ovat osoittautuneet toimiviksi. Voimme koota molemmin puolin etukäteen asioita, joita käsittelemme. Kun on asiatasolla valmistauduttu hyvin etukäteen, tapaaminen on antoisa. Etuna on myös se, että materiaalia pystyy jakamaan, mitä puhelimessa ei voi tehdä. Videokontaktissa myös toisen näkeminen tuo etua, tulee enemmän tunne siitä, että ollaan saman asian äärellä, Nina Aromäki-Palmroos kertoo.

- Pidämme etäpalaverin yleensä kerran kuukaudessa ja keräämme niihin asioita ja ilmiöitä, joita ei tarvitse ratkaista heti. Etäpalaverissa on myös se kätevää, että pystymme kolmistaan palaveeraamaan, vaikka olemme kaikki fyysisesti eri paikoissa. Ja voimme silti katsoa asioita yhdessä, esimerkiksi kuntoutuksen tilastoja, Anne Jormakka sanoo.

Työpari on kuin peili omille ajatuksille

Jotta kuntoutus sujuisi mahdollisimman sujuvasti, on tärkeää keskustella kuntoutuksen prosessista sekä yleisistä toimintatavoista.

- Pohdimme ja suunnittelemme askelmerkkejä yksittäisissä asiakkaiden prosesseissa, että löytäisimme kuntoutuksessa olevalle henkilölle sopivia ratkaisuja. Meillä on esimerkiksi ammattiryhmiä, joille on ollut vaikeampi löytää ammatillisen kuntoutuksen keinoja ja olemme yhdessä miettineet näihin ratkaisuja, Jormakka kertoo.

- Käymme läpi myös tapauksia, joista haluamme antaa etukäteen tietoa. Annamme eri näkökulmasta Kevaan tietoa, joka saattaa vaikuttaa päätökseen ammatillisesta kuntoutuksesta, Pasi Huotari sanoo.

- Nina on vähän kuin peili omissa pohdinnoissa, hän osaa esittää hyviä kysymyksiä meille. Lisäksi saamme tietoa, että monet muutkin painivat samojen asioiden ja ilmiöiden parissa, Jormakka täydentää.

Työnantajalta päin tulee puolestaan Kevalle tärkeää tietoa esimerkiksi organisaation tilanteesta ja siitä, miten uudelleensijoitusmahdollisuudet ovat kehittymässä.

- Esimerkiksi meneillään olevasta koronatilanteesta olemme voineet palaverissa päivittää tilannetietoa, miten poikkeustilanne vaikuttaa Siun sotessa esimerkiksi työkokeilujen järjestymiseen. Kevan suunnalta olen taas voinut välittää Siun soten suuntaan ajankohtaista tietoa menettelytavoista tilanteissa, joissa työkokeiluihin tulee keskeytyksiä koronatilanteen vuoksi, Aromäki-Palmroos kertoo.

Eri välineiden selkeät roolit helpottavat työtä

Eri yhteydenpidon välineillä on selkeästi omat roolinsa työnteossa. Puhelinkeskustelut ovat tärkeitä ja hyviä keinoja erityisesti silloin, kun käydään läpi jotain yksityiskohtaa, johon tarvitaan nopeita vastauksia. Sähköpostissa sopii puolestaan yksittäisiin kysymyksiin, mutta syvällisemmin sen avulla on vaikea käydä asioita läpi.

- Tärkeää on myös, että nähdään joskus kasvokkain esimerkiksi koulutusten tai infojen yhteydessä. Sen jälkeen yhteydenpito on aina luontevampaa. Näimme viimeksi, kun meillä oli esimiespäivät, jolloin Kevastakin oli henkilöitä mukana, Huotari kertoo.

Artikkeli on julkaistu alun perin Kevan verkkopalvelussa

hubspot-korona-tarinat-tekstin-kuva-LEVEAKuvassa: Kevan kuntoutusasiantuntija Nina Aromäki-Palmroos,  Siun soten työhyvinvointikoordinaattorit Pasi Huotari  ja  Anne Jormakka.

 

Mikä on auttanut teitä selviämään koronakriisistä?

Työterveyslaitos on koostanut ohejita työnantajille koronavirusepidemian ehkäisyyn. Kerromme myös miten henkilöiden, jotka työssään voivat olla tekemisissä koronavirus COVID-19 tartuttaman henkilön kanssa, olisi hyvä suojautua ja toimia.

Kerro ideasi