Tavoitteena inhimillisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä työelämä

Suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää ravistelee neljä suurta muutosvoimaa: 

  • ajattelu- ja toimintatapojen muutos
  • teknologinen muutos 
  • väestörakenteen muutos
  • ilmastonmuutos. 

Meidän pitäisi menestyä neljän suuren muutosvoiman keskellä ja samalla ratkaista koronapandemian tuomia akuutteja ongelmia. Työterveyslaitoksen raportti Hyvinvointia työstä 2030-luvulla kertoo, mihin kysymyksiin nyt tulisi keskittyä, jotta työstä syntyy hyvinvointia myös tulevaisuudessa. 

Tavoitteenamme ei ole tarjota liian yksioikoisia ratkaisuja eikä yhtä isoa tarinaa siitä, kuinka suomalaisessa työelämässä tulee 2030-luvulla käymään. Haluamme tarjota näkymiä, joiden avulla varautua tulevaisuuteen ja vaikuttaa siihen.  

Lataa raportti Julkarista


Työterveyslaitoksen lähes 30 asiantuntijan koostama raportti tarjoaa ratkaisuja hyvinvoivaan työelämään nyt heti ja kohti vuotta 2030 mentäessä. 
Raportin kirjoittajiin voit tutustua täällä >>

Raportti on tärkeää luettavaa jokaiselle, joka haluaa rakentaa hyvää työelämää itselleen ja muille. 

  • Päätöksentekijöille raportti valottaa, millaisiin asioihin työelämän kehityksessä tulee kiinnittää huomiota ja suunnata resursseja. 
  • Työelämän kehittämiseen osallistuvat toimijat löytävät raportista toimenpide-ehdotuksia hyvän kehityksen mahdollistamiseksi.
  • Kansalaisille raportti tarjoaa tulevaisuusnäkymiä, joiden pohjalta voi puntaroida oman työn haasteita. 

Kannustamme ottamaan kaiken asiantuntemuksen käyttöön, jotta löydämme monimutkaisiin ongelmiin tietoon perustuvia ratkaisupolkuja ja jotta kykenemme hyödyntämään tulevaisuuden myötä avautuvat mahdollisuudet.  


Julkaisun perustiedot 

Nimi: Hyvinvointia työstä 2030-luvulla – Skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä  

Toimittaja: Lauri Kokkinen  

Julkaisija: Työterveyslaitos, Helsinki 

Julkaisuvuosi2020 

Sivumäärä: 116 

ISBN: 978-952-261-942-6 (nid.)  

978-952-261-943-3 (pdf) 

Lataa raportti Julkarista