Kehittyvä teknologia korvaa ja luo työtä

Teknologinen muutos työssä etenee työtehtävien automatisoitumisen, informaation lisääntyvän digitoimisen ja alustojen välityksellä tapahtuvan algoritmeihin perustuvan ohjauksen yleistymisen myötä.

Digitaalitekniikan monista kehitystrendeistä työn muutoksen kannalta tärkeimpiä ovat koneoppiva tekoäly, esineiden internet, lisätty ja virtuaalinen todellisuus sekä digitaaliset alustat.

Ihmiset ja heidän työyhteisönsä voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa tapoihin, joilla teknologioita otetaan käyttöön ja sovelletaan työssä, ja luoda näin myös uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja. Työtä muuttavat teknologiset muutokset ovat siis pohjimmiltaan sosioteknisiä.

Laajemmalle työelämään levitessään koneoppiva tekoäly vauhdittaa työn tuottavuuskasvua sekä luo uusia yhteiskunnallisia tarpeita ja näihin vastaavia tuote- ja palveluinnovaatioita.

Miten teknologinen muutos näkyy työelämässä?

  • Kehittyvällä teknologialla korvataan yhä enemmän työtä. Toisaalta sen avulla aikaansaatava työn tuottavuuskasvu on tärkeä uuden työn lähde.
  • Luova ja sosiaalinen älykkyys on ihmisen paras turva teknologisoituvassa työelämässä.
  • Algoritmien lisääntyvä hyödyntäminen johtamisessa parantaa prosessien tehokkuutta ja laatua. Tämä voi kuitenkin johtaa monien ihmisten toimintamahdollisuuksien kapenemiseen työssä.
  • Yhä suuremmasta osasta ihmisen toimintaa työssä jää digitaalinen jalanjälki. Tämä on työn kehittämiselle samanaikaisesti sekä merkittävä mahdollisuus että uhka.
  • Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien kysymysten merkitys työsuojelu- ja työhyvinvointityössä kasvaa digitaalisten laitteiden ja järjestelmien kehittyessä.

Lataa raportti Julkarista